Klima

Klimaforandringerne påvirker alle dele af verden, siger ekspert ved COP26-åbning

Det store klimatopmøde i Glascow er sidste håb for at nå målet om en maksimal global temperaturstigning på 1,5 grader, lyder det fra COP26-formanden.

- Klimaforandringerne er omfattende, de går hurtigt, er intense, og de påvirker alle dele af verden.

Sådan lød budskabet fra Hoesung Lee, leder af FN's klimapanel, IPCC, i hans åbningstale ved klimatopmødet COP26 i Glasgow.

I kraft af sin stilling som formand for klimapanelet er Hoesung Lee en af de forskere, der ved allermest om klimaforandringerne.

I august udgav han sammen med kolleger en 3000-siders klimarapport, der tegnede et dystert billede af fremtidens klima.

Det er flere af pointerne fra rapporten, som Hoesung Lee gentog i sin tale.

- Det er indiskutabelt, at klimaforandringerne skyldes menneskelige aktiviteter, sagde han.

- Når vi ser ekstreme hedebølger og tørke, der sætter ild i skove verden over, skyldes det altså klimaforandringer, der er menneskeskabte.

Sidste håb

COP26 har været længe ventet og er blevet kaldt det vigtigste møde, siden Paris-aftalen blev indgået for seks år siden.

Formålet med den store konference er at forsøge at løse klimakrisen. Hovedmålet er at nå målet fra Paris-aftalen om, at stigningen i middeltemperaturen i verden skal holdes godt under to grader i forhold til den førindustrielle periode.

Derfor vil verdens øjne være rettet mod toppolitikere, topembedsmænd og topforhandlere de kommende to uger, mens COP26 finder sted.

For det er nu, der skal handles, hvis målene skal nås, lyder det fra formanden for COP26, britiske Alok Sharma.

- COP26 er vores sidste og bedste håb for at nå målet om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader. Men hvis vi handler sammen, kan vi nå at at indfri vores løfter. Hvad Paris lovede, indfrier Glasgow, sagde Alok Sharma i sin tale.

Ingen Xi og Putin

Men trods optimisme hos formanden for COP26 ser det svært ud.

- Når man ser på, hvad de enkeltes landes har budt ind med, og hvad de vil gøre for at prøve at holde temperaturstigningen nede inden udgangen af århundredet, så er det svært at nå, siger TV 2-korrespondent Divya Das.

Det skyldes blandt andet, at lederne af to af verdens mest CO2-udledende nationer ikke er mødt op i Glasgow - nemlig Kinas Xi Jinping og Ruslands Vladimir Putin.

- De siger, at nu vil de ikke presses mere. De føler, de har budt ind med nok til de her klimakonferencer. Nu er der andre, der må tage ansvar og gøre noget. Det er dét signal, de sender, når de ikke møder op, siger Divya Das.

Stats- og regeringslederne ventes at ankomme søndag aften og mandag morgen.

Klimatopmødets afsluttende forhandlinger bliver indledt fredag 12. november.