Klima

Alle samfund skal helt grundlæggende forandres, siger klimaministeren

Ny klimarapport kalder på gennemgribende forandring i samfundet - men det behøver ikke at gå ud over vores livskvalitet, siger klimaministeren.

Mandag kom FN’s klimapanel, IPCC, med sin dom over klimaets tilstand. Og den var hårdtslående. Også for den danske klima-, energi- og forsyningsminister.

For det viste sig, at det ikke bare er lige så slemt, som vi troede. Det er faktisk værre, end vi troede. Sådan sammenfatter Dan Jørgensen (S) den 3000 sider lange rapport.

- Det bør jo forud for de forhandlinger, vi skal have her til efteråret internationalt, sætte to streger under, at der skal handling til nu, siger klimaministeren til TV 2.

Det er en helt gennemgribende forandring af vores samfund, vi står over for

Dan Jørgensen (S), klima-, energi- og forsyningsminister

FN-rapporten, der udgives hvert syvende år, bygger ikke på ny forskning, men er en vægtning og sammenfatning af 14.000 forskellige studier om klimaforandringer lavet af forskere verden over.

En af konklusionerne lyder, at den globale temperaturstigning allerede i næste årti vil overgå 1,5 grader i forhold til før 1900.

Målsætningen i Paris-aftalen fra 2015 var at holde den globale temperaturstigning "et stykke" under 2 grader med sigte på at begrænse stigningen til 1,5 grader inden år 2100.

Gennemgribende forandring af samfundet

Derfor skal der også drastiske midler til for at løse den enorme udfordring, lyder det fra den danske klimaminister.

- Det korte svar er, at alle samfund helt grundlæggende skal forandres, siger han.

Det er måden, vi producerer og forbruger energi, der skal forandres. Det er måden, vi transporterer os på. Det er måden, vi producerer fødevarer på. Det er et skifte fra olie og kul til vedvarende energi. Det er mere kollektiv trafik og flere elbiler, lyder det fra Dan Jørgensen:

- Så det er en helt gennemgribende forandring af vores samfund, vi står over for. Den gode nyhed er så, at det er ikke noget, der behøver at føre til, vi skal gå ned på livskvalitet.

Han mener, at vi får renere luft og sundere livsstile, og at vi kommer til at skabe flere arbejdspladser på grund af den grønne omstilling.

70 procent reduktion

Ifølge Dan Jørgensen er Danmark et foregangsland i klimakampen på grund af det, han kalder "formentlig verdens mest ambitiøse klimalov".

Klimaloven blev vedtaget i 2019 af alle partier på Christiansborg med undtagelse af Nye Borgerlige og Liberal Alliance. Loven skal sikre, at Danmark reducerer udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

I februar 2021 kritiserede Klimarådet dog regeringen for, at den grønne omstilling gik for langsomt og lænede sig for meget op ad teknologi, der endnu ikke er udviklet.

Regeringen blev samtidig kritiseret af 14 NGO'er for hverken at leve op til klimaloven eller Danmarks internationale forpligtelser. Dan Jørgensen afviste kritikken som "objektivt forkert".

Danmark løser ikke den her klimaudfordring alene

Sebastian Mernild, professor i klimaforandringer

Siden aftalte regeringen med sine støttepartier et delmål om en CO2-reduktion på 50-54 procent i 2025. Noget, der ifølge Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, betød, at "vi handler nu og ikke bare skubber handlingerne ud i fremtiden".

For øjeblikket forhandler partierne på Christiansborg om en aftale, der skal sikre, at landbruget nedbringer sin udledning af CO2. I april fremlagde regeringen sit udspil for området. Det blev af støttepartiet SF kritiseret for at mangle tempo og mod.

Bekymret, men også vred

Dan Jørgensen står fast på, at Danmark med sine klimamål er et af de lande, der går forrest i verden. Men han savner større ambitioner i mange andre lande ovenpå FN's foruroligende klimarapport.

- Jeg er bekymret, og jeg er også vred. Jeg er bekymret over, at den her viden ligger der, at den har været tilgængelig. Nu får vi den så samlet. Det viser sig, det er endnu værre, end vi havde troet, og alligevel er der bare ikke særlig mange lande i verden, der rent faktisk har meget ambitiøse klimalove, siger han.

Og ambitiøse klimamål er afgørende, hvis vi skal have reduceret de globale udledninger af drivhusgasser til atmosfæren. Og det skal vi, lyder det fra professor i klimaforandringer Sebastian Mernild, der også er prorektor ved SDU og en af hovedforfatterne til klimarapporten.

Det vigtigste, vi kan gøre, er at stå sammen som verdenssamfund, mener han.

- Danmark løser ikke den her klimaudfordring alene. Vi skal have international bevågenhed omkring det. Der skal noget internationalt samarbejde i spil i langt højere grad, end man har set tidligere, siger han til TV 2.

Alternativt får vi en verden, der er betydeligt varmere, vådere og mere ekstrem end den, vi kender. Det vil også påvirke Danmark.