Kandidattest til kommunalvalget 2021

På denne side kommer vores kandidattest op, så snart den er klar. Med over 10.000 kandidater til et normalt kommunalvalg, er der mange kandidater at tage stilling til. Med TV 2s kandidattest kan du nemt og hurtigt få indblik i, hvilke politiske kandidater du er mest enig med.

TV 2 var de første til at lave kandidattests til valg i Danmark. Værktøjet er siden blevet en fast del af mange danskeres forberedelse, inden de sætter det endelige kryds til kommunalvalg og valget til regionsråd.

Spørgsmål og svar om TV2s kandidattest

Hvem skal du stemme på til kommunalvalget 2021?

Kandidattesten er et godt værktøj til inspiration og til at opdage og lære nye kandidater at kende. For kandidaterne er det også et godt udstillingsvindue til at komme i kontakt med vælgerne.

Hvad er en kandidattest - og hvad kan den bruges til?

En kandidattest er en valgtest, hvor du bliver spurgt ind til dine holdninger inden for en række politiske temaer, som du vælger, er vigtigst for dig. Du kan herefter svare, hvor enig eller uenig du er i budskaberne.

TV 2s valgtest indeholder både spørgsmål om lokalmiljø, og spørgsmål der vedrører hele landet inden for emner som trafik, miljø og renholdelse, kultur, idræt og fritid, socialområdet, integration, ældre, sundhed, skole-/dagtilbud for børn, beskæftigelse og arbejdsmarked samt skat. Endnu vigtigere er dog de helt lokale spørgsmål, som er formuleret af journalister med lokalkendskab i den specifikke kommune.

Kan testen stå alene?

Med denne kandidattest til kommunalvalget får du god inspiration, men den kan ikke stå alene, når du skal bestemme, hvem du skal stemme på. Vi anbefaler, at du læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar. Tag også meget gerne kandidattesten flere gange. Den bliver mere nøjagtig for hver dag, efterhånden som flere kandidater udfylder vores spørgeskema. Testen tager under 10 minutter at gennemføre.

 • Kandidattesten kan bruges som en rigtig god inspiration, til hvilke partier og kandidater, man skal kigge nærmere på. Det kan være, at man bliver overrasket – og det kan være, at man bliver bekræftet i, at det netop er de kandidater, man skal holde øje med, siger Asger H. Nielsen, administrerende direktør i analysevirksomheden Megafon, der sammen med TV 2, TV 2 Regionerne og datavirksomheden Paqle har udviklet testen.
Hvordan er TV2s kandidattest forbedret i 2021?

I år er kandidattesten raffineret gennem et stærkt samarbejde med lokale medier. Jysk Fynske Medier, Sjællandske Medier, Det Nordjyske Mediehus og flere andre lokale og regionale dagblade er med som samarbejdspartnere. Ved de seneste to valg i Danmark har TV 2 Regionerne været med til at lave kandidattesten sammen med TV 2, men denne gang vil endnu flere journalister med helt lokalt kendskab altså bidrage til at gøre testen så lokal og relevant som overhovedet muligt.

Bornholms Tidende, Lolland-Falsters Folketidende og Der Nordschleswiger er nogle af de lokale aviser, der deltager for at sikre, at denne kandidattest bliver den mest lokale, vi har lavet. Sammen vil flere hundrede lokale journalister bidrage med helt lokale indsigter til kandidattesten.

Hvem skal jeg stemme på til regionsvalget 2021?

Regionsrådene har stor indflydelse på især sundhedsvæsenet, der påvirker mange danskere. Derfor er det en god idé også at sætte sig ind i dette valg. Ligesom til kommunalvalget vil en kandidattest kunne fungere som inspiration, til hvor du sætter din stemme, men bør ikke stå alene. Kandidaternes uddybende svar er et godt sted at starte, men vi anbefaler også, at man følger den generelle dækning af valget her på siden.

Hvad mener kandidaterne?

Alle kandidater har en holdning til spørgsmål, der optager danskernes hverdag, men det kan være svært at finde ud af, hvad politikerne egentlig mener. Vores kandidattest hjælper dig med at finde ud af, hvad kandidaterne står for, og på den måde lærer du kandidaterne bedre at kende. Kandidattesten giver dig også mulighed for at lære andre kandidater at kende end blot de politikere, der til dagligt optræder i medierne.

Hvilken kandidat er du mest enig med?

Tag vores kandidattest, og find ud af, hvilken kandidat du er mest eller mindst enig med. Vi har stillet de opstillede kandidater en række spørgsmål, og deres svar bliver sammenlignet med dine svar. Når du har svaret på alle spørgsmålene, opgøres det, hvilke kandidater du er mest enig med. De emner, som du har angivet som særligt vigtige for dig, vejer tungere i beregningen af, hvilke kandidater du er mest enig med.

Det er analysevirksomheden Megafon, der har udviklet algoritmen for TV 2. Som noget særligt er den baseret på de emner, danskerne går mest op i, så den på den måde giver det mest relevante svar.

Hvem er med i kandidattesten?

TV 2 har inviteret kandidaterne fra alle godkendte partier og alle løsgængere til at deltage i kandidattesten. Enkelte kandidater ønsker af forskellige grunde ikke at deltage, og vi kan ikke tvinge dem. Normalt deltager over 90 procent af kandidaterne i vores kandidattest. Ved kommunalvalg stiller omkring 10.000 kandidater op i hele landet.

Hvorfor mangler der en bestemt kandidat i testen?

Alle kandidater får mulighed for at deltage i testen, og vi opfordrer dem til at udfylde vores spørgeskema. Valgkampen er dog en meget travl tid for langt de fleste kandidater, men efterhånden som flere får svaret på vores skema, vil du løbende have mulighed for at blive sammenlignet med et større udvalg af kandidater. Derfor anbefaler vi, at du tager testen flere gange, da den bliver mere nøjagtig, jo flere kandidater der kommer med.

Hvad gør TV 2s kandidattest særlig?

I samarbejde med TV 2 Regionerne har vi siden 2017 haft spørgsmål vedrørende lokalmiljø med i vores test, så den bliver endnu mere lokal og relevant – og især i år.

En lang række lokale og regionale mediehuse deltager nemlig denne gang i produktionen af kandidattesten sammen med TV 2 og TV 2 Regionerne. Derfor vil testen i år indeholde endnu flere lokale og nære spørgsmål om netop din kommune og region.

Der er således forskel på en række af spørgsmålene, alt efter om du bor for eksempel i Nordjylland eller på Fyn. I testen vælger du samtidig to temaer, som har særlig betydning for dig. Valget af disse temaer betyder, at du får ekstra spørgsmål om netop disse to temaer.

Hvilke medier deltager i samarbejdet?

Her er de regionale aviser, som – sammen med TV 2 og TV 2 Regionerne – er med i samarbejdet om en kandidattest op til valget til kommunalbestyrelser og regionsråd (de enkelte mediehuse har herudover en række lokalaviser og distriktsblade):

Jysk Fynske Medier:
 • Dagbladet Holstebro
 • Dagbladet Ringkøbing-Skjern
 • Dagbladet Struer
 • Folkebladet Lemvig
 • Fredericia Dagblad
 • Helsingør Dagblad
 • Horsens Folkeblad
 • JydskeVestkysten
 • Randers Amtsavis
 • Vejle Amts Folkeblad
 • Viborg Stifts Folkeblad
 • Fyens Stiftstidende
 • Fyns Amts Avis
 • Århus Stiftstidende
Sjællandske Medier:
 • DAGBLADET Ringsted
 • DAGBLADET Køge
 • DAGBLADET Roskilde
 • Frederiksborg Amts Avis
 • Nordvestnyt Holbæk-Odsherred
 • Nordvestnyt Kalundborg
 • Sjællandske Sydsjælland (Næstved-Vordingborg)
 • Sjællandske Vestsjælland (Slagelse)
Det Nordjyske Mediehus:
 • Nordjyske Stiftstidende
Øvrige medier
 • Lolland-Falsters Folketidende
 • Bornholms Tidende
 • Der Nordschleswiger

Spørgsmål og svar om kommunalvalget

Hvornår afholdes kommunalvalget i 2021?

Der afholdes kommunalvalg hvert fjerde år. Næste kommunalvalg afholdes tirsdag den 16. november 2021.

Hvad er formålet med kommunalvalget?

Ved et kommunalvalg får du som vælger indflydelse på lokalpolitiske beslutninger, der vedrører din egen kommune og region.

Hvem kan stemme til kommunalvalg?

A Danske statsborgere, der er fyldt 18 år, har fast bopæl i Danmark, og er optaget på en valgliste, kan som udgangspunkt stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Du kan stemme i den kommune, du bor i.

Følgende personer har ikke valgret til kommunale og regionale valg:

 • udlændinge, der er på tålt ophold
 • udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c),
 • udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b), og udlændinge, der opholder sig i Danmark for at afsone straf m.v. idømt af en international straffedomstol.

Kilder: Folketinget, Borger.dk

Hvordan stemmer man til et kommunalvalg?

Hvis du har stemmeret, får du tilsendt et valgkort mindst fem dage før kommunalvalget. Vælger du at møde op for at stemme, vil det typisk foregå på en skole eller i en sportshal i det område, du bor i.

Kommunalvalget er hemmeligt ligesom valg til Folketinget, og det betyder, at du stemmer privat. Det er også muligt at brevstemme, hvis du er forhindret i at møde op, eller det af andre årsager er mere praktisk for dig at afgive din stemme sådan.

Hvor mange stemmer til et kommunalvalg?

Tilslutningen til kommunalvalget har traditionelt været lavere end til folketingsvalg, men ifølge tal fra Danmarks Statistik har tilslutningen været markant højere i 2013 og 2017 sammenlignet med 2009 og tidligere. Ved valget i 2017 stemte 70,8 procent af vælgerne. Til sammenligning lå valgdeltagelsen for seneste folketingsvalg den 5. juni 2019 på 84,1 procent.

Kilde: Danmarks Statistik

Hvem stiller op til kommunalvalg?

Man kan stille op til kommunalvalg i Danmark, hvis man har valgret - altså ret til at stemme til valget. Du kan enten stille op som en kandidat for et politisk parti; som kandidat for en lokalliste eller som enkeltperson.

Uanset hvordan du ønsker at stille op, skal du bruge en særlig formular til anmeldelse af din kandidatliste. Kandidatlisten skal underskrives af mindst 50 borgere med valgret i din kommune, medmindre den kandidatliste, du stiller op for, allerede er repræsenteret i det nuværende byråd.