Kandidattest til folketingsvalget

På denne side kommer vores kandidattest op, når der udskrives valg. I den forbindelse lancerer TV2 igen en kandidattest, der kan hjælpe dig med at blive klogere på, hvem du skal stemme på til folketingsvalget. TV2s seneste kandidattest blev lanceret under kommunalvalget 2021, og testen blev taget mere end 2 millioner gange.

Spørgsmål og svar om folketingsvalget og kandidattesten

Hvornår afholdes næste folketingsvalg?

Det næste folketingsvalg skal senest være afholdt 4. juni 2023. Statsministeren kan til enhver tid udskrive valg, men da sidste folketingsvalg foregik 5. juni 2019, og der maksimalt må gå fire år, skal valget senest afholdes inden 5. juni 2023.

Hvad er en kandidattest?

En kandidattest er en interaktiv valgtest, hvor du bliver spurgt ind til dine holdninger inden for en række politiske temaer, som du vælger, er vigtigst for dig. Du kan herefter svare, hvor enig eller uenig du er i budskaberne. Vores valgtest indeholder typisk spørgsmål om lokalmiljø, og spørgsmål der vedrører hele landet inden for emner som trafik, miljø og renholdelse, kultur, idræt og fritid, socialområdet, integration, ældre, sundhed, skole-/dagtilbud for børn, beskæftigelse og arbejdsmarked samt skat. 

Hvad er formålet med at tage en kandidattest?

En kandidattest kan hjælpe dig med at finde ud af, hvem du skal stemme på til et folketingsvalg. Testen sammenholder dine holdninger med politikernes holdninger for at give dig et billede af, hvem du er mindst og mest enig med på en række områder.

Kan en kandidattest stå alene i forberedelsen op til et folketingsvalg?

Formålet med at tage en kandidattest er at give dig et indtryk af, hvor du står rent politisk i forhold til de forskellige kandidater, der stiller op. Kandidattesten kan bruges som et supplement i den proces, der går forud for, at man som vælger bliver klart til at sætte et kryds på valgdagen.