Dokument: Balfour-erklæringen

Balfour-erklæringen er i virkeligheden et brev, skrevet af Storbritanniens daværende udenrigsminister, Athur James Balfour, stilet til den prominente leder af de britiske jøder, Lord Rothschild.

Med erklæringen stiller Balfour det jødiske samfund et nationalt hjem i Palæstina i udsigt. Hvad der folkeretsligt skal forstås ved nationalt hjem - der tales på intet tidspunkt om en jødisk stat - er imidlertid ikke helt klart.

Det er også værd at notere sig, at Balfour udtrykkeligt understreger, at oprettelsen af dette nationale jødiske hjem på intet tidspunkt må krænke juridiske og religiøse rettigheder for de befolkningsgrupper, som allerede befinder sig i området. Endelig fastslår den britiske udenrigsminister, at oprettelsen af et hjem for det jødiske folk ikke må føre til, at jøder i andre dele af verden diskrimineres eller fratages f.eks. stasborgerskab med henvisning til dette nye nationale hjem.

Dokumentets ordlyd er:

Foreign Office
November 2nd, 1917

Dear Lord Rothschild,

I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's Government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations which has been submitted to, and approved by, the Cabinet:

His Majesty's Government view with favour the establishment in Palestine of a national home for the Jewish people, and will use their best endeavours to facilitate the achievement of this object, it being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine, or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country.

I should be grateful if you would bring this declaration to the knowledge of the Zionist Federation.

Yours,
Arthur James Balfour

En dansk oversættelse lyder:

Udenrigsministeriet
2. november 1917

Kære Lord Rothschild,

Det er mig en glæde at viderebringe til Dem, på vegne af Hans Majestæts regering, følgende sympatierklæring med jødisk-zionistiske forhåbninger, som er blevet forelagt og godkendt af kabinettet.

Hans Majestæts regering ser positivt på etableringen af et hjem for det jødiske folk i Palæstina, og vil gøre sit bedste for at gøre dette muligt, under skarp hensynstagen til at der ikke må gøres noget der kan skade de eksisterende ikke-jødiske samfunds borgerrettigheder og religiøse rettigheder, eller de rettigheder og den status jøder i noget andet land har.

Jeg ville være taknemmelig, hvis De vil gøre den Zionistiske Føderation opmærksomme på denne erklæring.

Med venlig hilsen,
Arthur James Balfour

(Kilde: BBC News Online; oversættelse: TV 2|NYHEDERNE)