Rygeloven er fuld af huller

16x9

Regeringens fore-byggelses-kom-mis-sion vil stram-me den dan-ske ryge-po-li-tik

Regeringens forebyggelseskommission vil stramme den danske rygepolitik med en række forbud og restriktioner.

Blandt andet totalt rygeforbud i id­rætsforeninger og skoler, højere to­baksafgifter og en skrap regulering af cigaretsalget.

Og politikerne er positive - i hvert fald et stykke ad vejen, skriver Ber­lingske Tidende. Det er der også god grund til. Med 14.000 tobaksrelaterede dødsfald årligt - flere end hvert fem­te - ligger Danmark ifølge den seneste opgørelse fra WHO helt i top i Europa.

En trist 20. plads
Til gengæld halter vores indsats til forebyggelse af tobaksrygning og dens skadevirkninger betydeligt efter lande, vi normalt sammenligner os med.

I den seneste rapport fra 2007 fra Europæisk Netværk for Rygeforebyggelse, ENSP, lå Danmark helt nede på en 20. plads blandt 30 europæiske lande, langt efter de øvrige nordiske lande, hvor især Norge og Island ligger helt i top sammen med Storbritannien og Irland.

Og den nye rygelov, der siden er trådt i kraft 15. august sidste år, indeholder så mange undtagelser, at den næppe vil bringe os op i det gode selskab i top ti.

For mange smuthuller
"Der er for mange såkaldte "loopholes", hvor man godt må ryge: de små værtshuse, énmandskontorer, rygerum osv.," siger konsulent Jørgen Falk i Sundhedsstyrelsens Center for Forebyggelse.

Og netop rygelovens undtagelser kritiseres herhjemme over en bred front, fra restaurationsbranchens arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer til Danmarks Lungeforening, Kræftens Bekæmpelse og Sund By:

"Forbuddet har ikke været omfattende nok. Udenlandske erfaringer viser, at jo mere restriktiv lovgivningen er, jo mere effektiv bliver den. I Danmark er der en masse undtagelser fra rygeforbuddet, og derfor ser vi ikke fuld effekt af loven som i f.eks. Irland og Norge," siger Poul Tværmose, formand for Sund By Netværkets tobaksgruppe.

Ifølge Sundhedsstyrelsens seneste undersøgelse af danskernes rygevaner fra december 2007, da rygeloven havde fungeret i godt tre måneder, er antallet af dagligrygere siden 2006 faldet med en enkelt procent til knap 24 procent af danskerne. Det er kun lidt mere end udviklingen, før loven trådte i kraft.