Kandidattest til folketingsvalget 2019

Tag kandidattesten og bliv klogere på, hvilken kandidat du er mest enig med, inden du skal stemme til folketingsvalget 2019.

 1. 1. Din kommune

  Vælg kommune, så vi kan matche dig med kandidater fra din storkreds
 2. 2. Temaer

  Hvilke af følgende politiske temaer er de to vigtigste for dig?

 3. 3. Beskæftigelse

  Der bør skabes flere job i den offentlige sektor
 4. 4. Hospitaler og sundhed

  Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren
 5. 5. Flygtninge og indvandrere

  Den danske udlændingepolitik er for stram
 6. 6. Socialpolitik

  Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje
 7. 7. Skole og uddannelse

  Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang
 8. 8. Ældreområdet

  Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet
 9. 9. Skattepolitik

  Topskatten på arbejde bør bevares
 10. 10. Økonomi

  Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi
 11. 11. Børn og ungeområdet

  Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier, end tilfældet er i dag
 12. 12. Udenrigs- og forsvarspolitik

  Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde
 13. 13. Retspolitik

  Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold
 14. 14. Miljø og klima

  Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler
 15. 15. EU

  Danmark har afgivet for meget magt til EU
 16. 16. Bureaukrati

  Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

0 ud af 23 spørgsmål besvaretDu skal besvare alle spørgsmål for at se dit resultat.

Se her hvad partierne mener om de 16 temaer, der optager danskerne mest.

Byg din egen regering med vores interaktive regeringsgenerator.

Hvem skal jeg stemme på til folketingsvalget 2019?

Med denne kandidattest til folketingsvalget får du god inspiration, men den kan ikke stå alene, når du skal bestemme, hvem du skal stemme på der fortjener din stemme. Vi anbefaler, at du læser kandidaternes uddybende forklaringer under deres svar. Tag også meget gerne kandidattesten flere gange. Den bliver mere nøjagtig for hver dag, efterhånden som flere kandidater udfylder vores spørgeskema. Testen tager under 10 minutter at gennemføre.

- Kandidattesten kan bruges som en rigtig god inspiration til, hvilke partier og kandidater, som man skal kigge nærmere på. Det kan være, at man bliver overrasket - og det kan være, at man bliver bekræftet i, at det er netop er de kandidater, man skal holde øje med, siger Asger H. Nielsen, administrerende direktør i analysevirksomheden Megafon, der sammen med TV 2, TV 2 Regionerne og datavirksomheden Paqle har udviklet testen.

Hvad er en kandidattest?

En kandidattest er en valgtest, hvor du bliver spurgt til dine holdninger til en række politiske temaer, som du vælger er vigtigst for dig. Du kan herefter svare om du - i varierende grad - er enige eller uenige i budskaberne. Vores valgtest indeholder lokale spørgsmål og spørgsmål der vedrører hele landet inden for emner som trafik, miljø og renholdelse, kultur, idræt og fritid, socialområdet, integration, ældre, sundhed, skole/dagtilbud for børn, beskæftigelse/arbejdsmarked samt skat. I år er der for første gang også regionale spørgsmål med i testen.

Hvad mener kandidaterne?

Alle kandidater har en holdning til spørgsmål, der optager danskernes hverdag, men det kan være svært at finde ud af, hvad politikerne egentlig mener. Vores kandidattest hjælper dig til at finde ud af, hvad kandidaterne står for, og på den måde lærer du kandidaterne bedre at kende. Kandidattesten giver dig også mulighed for at lære andre kandidater at kende end blot de politikere, der til dagligt optræder i medierne.

Hvilken kandidat er du mest enig med?

Tag vores kandidattest og find ud af, hvilken kandidat du er mest og mindst enig med. Vi har stillet de opstillede kandidater en række spørgsmål, og deres svar bliver sammenlignet med dine svar. Når du har svaret på alle spørgsmålene, vil du blive matchet med forskellige kandidater, som du er mest enig med.

Hvem er med i kandidattesten?

TV 2 har på lige fod inviteret kandidaterne fra alle godkendte partier og alle løsgængere til at deltage i kandidattesten. Mere end 95 procent af de over 800 kandidater deltager, og det er en rekordhøj tilslutning. Enkelte kandidater ønsker af forskellige grunde ikke at deltage, og vi kan ikke tvinge dem.

Hvad gør TV 2s kandidattest særlig?

I samarbejde med TV 2-regionerne har vi i 2019 for første gang regionale spørgsmål med i testen. Der er således forskel på tre af de i alt 23 spørgsmål - alt efter om du bor i for eksempel Nordjylland eller på Fyn. I testen vælger du samtidig to temaer, som har særlig betydning for dig. Valget af disse temaer betyder, at du får ekstra spørgsmål om netop disse to temaer.