Forslag: Nedslagt 100.000 svin

16x9

Ruslands boykot af danske fødevarer er begyndt at gøre rigtig ondt på de danske svineavlere. Svinebranchen venter, at Ruslands importforbud for fødevarer fra EU vil koste de danske svinebønder fire milliarder i år. Formanden for Landsforeningen af Svineproducenter foreslår derfor, at man reducerer bestanden af 'avlssvin'. Slagt hver tiende moderfyr, lyder hans forslag.

Situationen er kritisk. Den russiske boykot af blandt andet danske svin vil få store konsekvenser for de danske landmænd, hvis der ikke gribes ind fra politisk hold. Og der skal tages ekstraordinære metoder i brug.

Det mener Formanden for Landsforeningen af Svineproducenter, Henrik Mortensen.

- Jeg er ikke for, at vi skal have mere tilskud. Det bør være markedskræfterne, der bestemmer produktionens størrelse, men da situationen er ekstraordinær er der brug for en ekstraordinært indsats, siger han til tv2.dk.

Derfor foreslår han, at staten giver tilskud til, at man slagter i omegnene af 100.000 såkaldte 'avlssvin'. Hvert tiende 'moderdyr' i Danmark skal lade livet for at lette trykket på svinemarkedet, lyder det.

-Mit forslag er, at man eksempelvis fjerner en del af produktionen. For eksempel 100.000 søer i Danmark og flere i andre lande, siger Henrik Mortensen.

32 gange 100.000 betyder mange svin
Da de omkring 100.000 gennemsnitligt producerer 32 slagtesvin hver, betyder det, at man derigennem får nedbragt antallet af slagtesvin i Danmark og dermed prisen betragteligt, mener han.

På kort sigt vil det nedbringe antallet af slagtesvin med 3,2 millioner slagtesvin, hvilket svarer til, at man reducerer antallet af slagtesvin med lidt over 10 procent.

Regningen bør staten betale, da det vil gå hårdt udover de danske svineavlere, der vil miste en stor del af deres indtægtskilde. Alternativt skal man give støtte til oplagring af svinekød, mener formanden.

- Fjerner man en del af produktionen, fjerner man en del af deres (red. svineavlernes) eksistensgrundlag, og det må man kompensere for, siger Henrik Mortensen til tv2.dk.

Formand: Vi har prøvet andre veje
Den danske svinebranche har som følge af det russiske stop for importforbud af svinekød forsøgt at afsætte produkterne på andre markeder som Sydamerika og Asien, men det er endnu ikke lykkedes at slå igennem på de markeder, lyder det.

- Når der pludseligt er sat en stopper for så stort et marked, som vi har i Rusland, rammer det hårdt. Produktionen er så stor, at man ikke bare kan omdirigere så store mængder kød til at andre verdensdele, forklarer Henrik Mortensen.

Griber politikerne ikke ind, vil markedskræfterne slå igennem, og det vil betyde døden for mange danske landmænd, vurderer han.