Overblik: Forstå skatteballaden på 5 minutter

16x9

P√• torsdag den 11. september klokken 11 afgiver Ekspertudvalget vedr√łrende ejendomsbeskatning, det s√•kaldte Peter Engberg-udvalg, deres rapport.

Det var i hvert fald planen. Nu er planen for det nye skattesystem blevet udskudt, og de mange boligejere, der er blevet ramt af Skats fejlvurderinger, må væbne sig med tålmod.

If√łlge Finansministeriets forventninger til den rapport, der kommer fra et ekspertudvalg i morgen, vil et nyt system for ejendomsvurderinger f√łrst kunne blive implementeret i 2017, erfarer TV 2.

Her kan du få et overblik over, hvad hele balladen handler om.

Hvad taler vi om?
Det, der er i spil er i bund og grund ejendomsskatten- også kaldet grundskyld - en kommunal skat, der beregnes som en bestemt promille af ejendommens grundværdi.

Skattesatsen, også kaldet grundskyldspromillen, er forskellig fra kommune til kommune. Den er ved lov fastsat til at ligge i intervallet 16-34 promille.

Ejendomsværdiskat er skat til staten, som beregnes på grundlag af værdien af en ejerbolig.

I 2012 udgjorde ejendomsværdiskatten 1 procent af den del af ejendomsværdien, der ikke overstiger en grænse på 3.040.000 kroner. Af ejendomsværdien udover denne grænse betales 3 procent ejendomsværdiskat.

Og det er her, hele balladen er startet.

Hvad er problemet?
Problemet er, at Skat ikke kan finde ud af at beregne den rigtige ejendomsværdi.

If√łlge loven skal den offentlige ejendomsvurdering ligge i underkanten af de faktiske handelspriser. Rigsrevisionen fandt ud af, at tre ud af fire vurderinger var forkerte.

I 2. halvår 2011 lå 41 procent af de offentlige vurderinger over de faktiske handelspriser, mens 34 procent af alle vurdering lå for lavt, hvilket defineres som at vurderingen var mere end 15 procent under de faktiske handelspriser.

Kun 25 procent af vurderingerne levede op til kravet om at ligge lige under de faktiske handelspriser.

For at g√łre ondt v√¶rre, fandt Rigsrevisionen ud af, at Skats behandling af klager var meget mangelfuld. I halvdelen af alle afg√łrelser var der ikke dokumentation for den beslutning, Skaqt havde truffet. Og sagsbehandlingstiderne blev ikke overholdt i langt de fleste tilf√¶lde.

Hvor mange penge taler vi om?
Der er tale om mange penge. Grundskylden og ejendomsværdiskatten er gennem årene steget med adskillige milliarder kroner. i mia. kr: Ejendomsværdiskat i mia. kr.

I 2003 l√łd grundskylden p√• 13,5 mia. kroner. I 2014 er vurderingen, at grundskylden bel√łber sig p√• 23,7 mia. kroner.

Ejendomsværdiskatten er også steget fra 10,2 mia. kroner i 2003 til 13,4 mia. kroner i 2014.

Skattestoppet
Boligbeskatningen er alts√• steget, selvom ejendomsv√¶rdiskatten er omfattet af det skattestop, som Fogh-regeringen indf√łrte i 2002.

N√•r den alligevel stiger, kan det h√¶nge sammen med, at der er kommet nybyggeri til siden 2002, samt at boligejere, der havde erhvervet deres bolig f√łr den 1. juli 1998 fik et nedslag p√• to promille i ejendomsv√¶rdiskatten (s√• den blev 0,8 procent i stedet for 1,0 procent af bel√łb under 3,04 millioner kroner) .

Når sådanne boliger handles, har den nye ejer ikke ret til den reducerede sats, og derfor stiger ejendomsværdiskatten.

Ejendomsskatten var ikke omfattet af skattestoppet, idet der dog er lagt et loft over, hvor meget den må stige. Den må kun stige med en sats svarende til stigningen i det kommunale udskrivningsgrundlag tillagt tre procent, dog maksimalt 7 procent om året.

I takt med at ejendomspriserne er eksploderet, er grundskylden også steget. Men på grund af loftet over stigningen, betaler langt de fleste af langt mindre i grundskyld, end vi egentlig skulle. Kun 5 procent betaler ejendomsskat af den aktuelle vurdering.

Hvad har regeringen gjort?
Regeringen fik den 20. december 2013 vedtaget en lov (for: S, SF, R og Uffe Elbæk, imod: LA og DF, stemte ikke: EL, V og K), der bestemmer, at ejendomsvurderingerne i 2013 og 2014 skal ske med udgangspunkt i 2011­vurderingen fratrukket 2,5 procent.

Derudover blev der nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med forslag til, hvordan et helt nyt vurderingssystem kan skrues sammen. Det er meningen, at det nye system skal fungere fra 2015.

Det er dette udvalgs rapport, der kommer torsdag.