Sådan vrider du pengene ud af forsikringsselskabet

Siger forsikringsselskabet nej til at udbetale penge i første omgang? Se dine muligheder her

Der er masser af muligheder for at få penge ud af forsikringsselskabet, hvis du kommer ud for en skade. Også selvom forsikringsselskabet siger nej i første omgang. I indslaget ovenfor kan du se, hvor hårdt skybruddet ramte København.

Siger forsikringsselskabet nej til at dække din skade i første omgang, har du stadig masser af muligheder for at få dækket din skade. Herunder har vi samlet de muligheder du har for at vride penge ud af forsikringsselskabet.

1: Kontakt forsikringsselskabet
Siger forsikringsselskabet nej til at dække din skade, skal du i første omgang kontakte den medarbejder eller den afdeling, der har behandlet din forsikringssag. Forklar dem stille og roligt, hvad du er utilfreds med. Måske er der sket en fejl, som afdelingen let kan rette, så du kan få penge udbetalt.

2: Klag til forsikringsselskabet
Bliver din klage afvist af den afdeling eller medarbejder hos forsikringsselskabet, der har behandlet din sag, kan du gå videre med sagen internt i forsikringsselskabet. Loven pådutter nemlig alle forsikringsselskaber at de har en klageinstans, som du kan rette henvendelse til med en klage over selskabet. Ofte vil der være tale om, at det er en person, der er ansat til at varetage disse klager.

Du skal skrive skriftligt til selskabets klageansvarlige. I din skriftlige henvendelse skal du forklare, hvad du er utilfreds med, og hvad du vil opnå.

På forsikringsselskabets hjemmeside kan du finde informationer om, hvor og til hvem, du skal henvende dig for at klage over sin sag.

3: Klag til ankenævnet for Forsikring
Er såvel punkt 1 som punkt 2 mislykkedes for dig, og mener du stadig, du har ret til at få dækket din skade, er det blevet tid til at gå til Ankenævnet for Forsikringer.

Du kan gå til Ankenævnet for Forsikringer, hvis sagen vedrører en af dine egne forsikringer, og hvis sagen vedrører dit privatlivs forsikringsforhold. Som undtagelse kan du også klage over motorkøretøjer, selvom de eventuelt er tale om et erhvervskøretøj.

På ankeforsikring.dk kan du se mere om, hvad du skal oplyse i din klage.

Forsikringsselskaberne retter sig efter afgørelserne i Ankenævnet for Forsikring.

4: Gå til domstolene
Får du ikke medhold hos Ankenævnet for Forsikring, har du stadig én mulighed for at vride armen rundt på dit forsikringsselskab. Din sidste mulighed er at indbringe sagen for domstolene.

Guiden er blevet til efter interview med chefkonsulent hos Forsikring & Pension Jørgen Kjær Thomsen.