Per Stig pikeret over lækage

16x9

Udenrigs-mini-ste-r overvejer at tilbageholde følsom-me oplysninger i fremtiden

Udenrigsminister Per Stig Møller gerne have svar på, hvordan oplysninger fra Udenrigspolitisk Nævn om, at jægersol­dater skal til Irak for at slutte sig til de udstationerede danske soldater fredag kunne sive til medierne.

"Jeg er lige så pikeret som Søren Es­persen (DF) og Mogens Lykketoft (S). Det vanskeliggør rådføringen, når føl­somme og fortrolige oplysninger, der kommer frem i nævnet, er kendt på Chri­stiansborgs gange tre timer efter et møde er slut. Det er ikke den rigtige måde at behandle så seriøse sager på," siger udenrigsministeren.

Per Stig Møller vil dog ikke selv gøre noget ved lækagen.

"Det overlader jeg fuldstændig til nævnet selv at få styr på," siger Per Stig Møller.

Til gengæld overvejer ministeren at holde igen med oplysninger, som nævnet ikke har krav på at få at vide, hvis åbenmundetheden fortsætter.

"Vi må overveje, hvis det her bliver ved, hvilke oplysninger vi vil give videre til Udenrigspolitisk Nævn. Normalt er vi meget åbne for at videregive alle oplysninger, men det kan komme på tale at holde lidt igen," siger Per Stig Møller (K).