Danskerne siger nej til forbrugslån

16x9

Blankolån er ikke længere så populære som før krisen.

Om det er finanskrisen eller øget fokus på renteniveauer, der er årsagen er svært at sige, men blankolån er ikke længere så populære som før krisen.

De er faldet med 2,8 mia. kr. svarende til 25 procent siden slutningen af 2008. Faldet afspejler mere privatøkonomisk opmærksomhed, og det er positivt på mange områder, men desværre påvirker det privatforbruget negativt - da danskerne nu har større fokus på opsparing og gældsnedbringelse frem for forbrug.

Tidligere tiders forbrugsfest er med andre ord afløst af privatøkonomisk mådehold, hvor opsparing, nedbringelse af gæld og forbrug med omtanke er kommet i centrum.

Det viser sig bl.a. ved en faldende brug af de såkaldte blankolån, der siden sidste kvartal er faldet med 192 mio. kr.

"Der er tale om et markant fald, der bekræfter det vedholdende fald i brugen af blankolån siden 2008, da det toppede. Siden er det stort set faldet uafbrudt, og det er absolut en god nyhed ud fra et privatøkonomisk synspunkt. Det skyldes ikke mindst, at sådanne lån ofte er forbundet med en meget høj rente sammenlignet med eks. et almindeligt banklån," siger forbrugerøkonom i Nykredit, Johan Juul-Jensen