Danskerne siger nej til forbrugslÄn

16x9

BlankolÄn er ikke lÊngere sÄ populÊre som fÞr krisen.

Om det er finanskrisen eller Þget fokus pÄ renteniveauer, der er Ärsagen er svÊrt at sige, men blankolÄn er ikke lÊngere sÄ populÊre som fÞr krisen.

De er faldet med 2,8 mia. kr. svarende til 25 procent siden slutningen af 2008. Faldet afspejler mere privatÞkonomisk opmÊrksomhed, og det er positivt pÄ mange omrÄder, men desvÊrre pÄvirker det privatforbruget negativt - da danskerne nu har stÞrre fokus pÄ opsparing og gÊldsnedbringelse frem for forbrug.

Tidligere tiders forbrugsfest er med andre ord aflÞst af privatÞkonomisk mÄdehold, hvor opsparing, nedbringelse af gÊld og forbrug med omtanke er kommet i centrum.

Det viser sig bl.a. ved en faldende brug af de sÄkaldte blankolÄn, der siden sidste kvartal er faldet med 192 mio. kr.

"Der er tale om et markant fald, der bekrÊfter det vedholdende fald i brugen af blankolÄn siden 2008, da det toppede. Siden er det stort set faldet uafbrudt, og det er absolut en god nyhed ud fra et privatÞkonomisk synspunkt. Det skyldes ikke mindst, at sÄdanne lÄn ofte er forbundet med en meget hÞj rente sammenlignet med eks. et almindeligt banklÄn," siger forbrugerÞkonom i Nykredit, Johan Juul-Jensen