­Hver femte boligejer er teknisk insolvent

16x9

Hvis man regner værdien af bil og pensionsformue fra, er boligpriserne faldet så meget, at hver femte boligejer i 2010 er teknisk insolvent. Det vil sige, at gælden i boligen overstiger prisen.

Det vurderer regeringen i sin nye Økonomiske Redegørelse.

"Det er en stigning fra 11 procent i 2007, da boligpriserne toppede og antallet af teknisk insolvente var det laveste siden 1993, hedder det bl.a. i redegørelsen.

Knap 90 procent af de teknisk insolvente boligejere er i beskæftigelse, mens de resterende 10 procent er på offentlig forsørgelse, eksempelvis folke- og førtidspension, efterløn eller dagpenge.

Ud over at være i beskæftigelse er langt størstedelen af de teknisk insolvente boligejere unge mellem 18 og 45 år, og det billede har ikke ændret sig fra tidligere.

"De fleste boligejere er kun teknisk insolvente i en kortere årrække. Med tiden vil de fleste gradvist afdrage gælden, og boligen vil typisk stige i værdi, lyder vurderingen fra regeringen.

Kontantprisen på enfamiliehuse er faldet med 3,7 procent i 2008 og med 13,8 procent i 2009. Den lave rente og fremgangen i reallønnen gør dog, at boligmarkedet har stabiliseret sig, og regeringen regner med små gennemsnitlige prisstigninger på henholdsvis 0,8 procent i år og to procent næste år.