Hvordan tøjles bankdirektørers løn?

16x9

Aktieoptioner, krav til direktørlønninger og solvens

Bankpakke II er generelt set blevet positivt modtaget i dansk erhvervsliv og i den danske finanssektor.

Op til de endelige forhandlinger blev der talt meget om bankdirektørers lønninger - og ikke mindst hvor store de skulle være.

Det store spørgsmål var især bankernes adfærd og hvordan lønninger skal tøjles.

Der skulle med andre ord opstilles nogle rammer, inden for hvilke bankdirektører kan blive honoreret for deres arbejde.

Men hvad betyder det egentlig, at en del af lønnen er aktieoptioner og at det kun er 50 procent af direktørlønningerne, der kan trækkes fra i skat.

Aktieoptioner har, ifølge flere bestyrelser i de danske banker, været en fornuftig bonusform, der ligger fint i tråd med aktionærernes fortjenester og tab.

Men i den nye bankpakke er der forbud mod nye aktieoptionsprogrammer og andre lignende ordninger til direktionen. Samtidig må eksisterende aktieoptionsprogrammer og lignende ordninger må ikke forlænges eller fornys.

Men hvad er en aktieoption egentlig?

En medarbejder, der modtager en aktieoption, har en ret til på et senere tidspunkt at købe en eksisterende aktie til en på forhånd fastsat kurs, der oftest svarer til aktiekursen på tildelings-tidspunktet.

- Aktieoptionen er typisk udformet pĂĄ den mĂĄde, at der gĂĄr en vis tid, fra virksomheden tildeler aktieoptionen, til medarbejderen kan udnytte den.

- Aktieoptionen giver medarbejderen en gevinst, hvis markedskursen pĂĄ aktien stiger op over udnyttelseskursen. Hvis aktiekursen falder, lider medarbejderen intet tab. En aktieoption er derfor pĂĄ sin vis en form for forsikring mod faldende kurser.

Og hvad vil det egentlig sige, at der nu kun kan trækkes "50 procent af direktørlønningerne fra i skat"?

- Lønninger i enhver virksomhed bliver betragtet som en udgift af den løbende drift. Men det er der blevet lavet om på med Bankpakke II, når det drejer sig om direktørlønninger.

- For de danske banker, som deltager i Bankpakke II, vil kun halvdelen af direktørlønningerne blive betragtet som en udgift.

- Den resterende halvdel af lønnen til direktøren vil skulle udbetales fra det eventuelle overskud eller underskud, der måtte være, når bankens samlede regnskab er gjort op.

- Dermed bliver den sidste halvdel af lønnen dyrere for banken.

Og når staten er ude af bankerne en dag, kan den variable løn kun fylde halvdelen af den samlede løn.

Der bliver også fortsat talt om solvens - og det er især bankernes individuelle solvensbehov, der skal frem i lyset.

Men hvad er solvens egentlig?

- Bankerne skal vurdere sit solvensbehov, dvs. den nødvendige kapitaldækning i forhold til dets risici -

- Solvensbehovet skal dække ikke-forventede tab, mens der skal være taget højde for forventede tab i regnskabet.

- For bankers vedkommende gælder desuden et lovgivningsmæssigt solvenskrav på minimum 8 procent.

En virksomhed er solvent, når dens aktiver overstiger dens passiver eller gæld.

(kilder: Finanstilsynet og DI)