Dong vil børsnoteres inden for 18 måneder

16x9
Dong Energy ønsker, at en børsintroduktion kan se så hurtigt som muligt. Planerne har været undervejs længe. Foto: Scanpix

Dong Energy planlægger at lade sig børsnotere inden for de kommende 18 måneder, oplyser energiselskabet i en meddelelse. Beslutningen har ifølge se

Dong Energy planlægger at lade sig børsnotere inden for de kommende 18 måneder, oplyser energiselskabet i en meddelelse.

Beslutningen har ifølge selskabet været undervejs, lige siden den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs under stort politisk postyr sidste år købte sig ind i selskabet.

- I forbindelse med Dong Energy's kapitaltilførsel i februar 2014 blev det besluttet af aktionærerne og selskabet at udvikle en plan for Dong Energy's fortsatte strategiske udvikling frem mod en mulig børsintroduktion, skriver selskabet blandt andet i pressemeddelelsen.

Massiv kapitaltilførsel
I alt blev Dong Energy sidste år tilført en kapitalindsprøjtning på 11 milliarder kroner. Bag tilførslen af kapital stod også ATP og PFA Pension. Omkring otte af de 11 milliarder kroner kom fra den amerikanske investeringsbank.

Dong Energy ønsker, at børsintroduktionen sker "så hurtigt som muligt". Hvornår afhænger dog af markedssituationen.

Staten beholder ifølge Dong Energy efter børsintroduktionen sin aktiemajoritet i selskabet.

Dog skal dele af selskabet sælges.

- Dong Energy vil, i fælles forståelse med den danske stat, på et passende tidspunkt og på markedsvilkår, sigte mod at frasælge selskabets gasdistributionsforretning samt olie- og gasrørledninger til Energinet.dk.

Hos DONG Energys medejer - den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs - glæder man sig over, at planerne frem mod en børsintroduktion skrider frem.

- Vi støtter beslutningen om at påbegynde processen frem mod en børsnotering af DONG Energy. Børsnoteringen vil blandt andet give DONG Energy adgang til de internationale kapitalmarkeder, og styrke dets internationale profil, lyder det fra managing director i Goldman Sachs, Michael Specht Bruun.
 
- Vi tror i høj grad på selskabets langsigtede vækstmuligheder som et vedvarende energiselskab med verdensledende evner inden for offshore vind og biomasse, tilføjer han over for TV 2.

Styrkelse af position
Blandt selskabets hovedprioriteter frem mod børsintroduktionen er en styrkelse af den globale førerposition, som selskabet har opnået inden for energi fra havvindmøller.

Derudover skal forretningsområdet udforskning og produktion, kaldet E&P, tilpasses de nye markedsvilkår, der blandt andet er kendetegnet ved faldende oliepriser. I det hele taget vil Dong lave en strategisk gennemgang af det forretningsområde.

Energiselskabet vil fortsat satse på bioenergi og et skifte væk fra fossile brændsler. Derudover vil Dong forsøge at styrke sin konkurrenceevne i distributions- og salgsforretningen.