Ny regering

Erhvervslivet godter sig over regeringsgrundlag

Erhvervslivet i Danmark hilser regeringsgrundlaget fra den nye trekløverregering velkommen. Blandt andet fokus på iværksætteri vækker begejstring.

Der er stor begejstring i erhvervslivet over regeringsgrundlaget fra den trekløverregering, der blev præsenteret søndag eftermiddag i Finansministeriet.

Både Dansk Erhverv, LO og Dansk byggeri hilser det nye regeringsgrundlag velkommen, imens Dansk Metal advarer imod at hæve pensionsalderen.

Vi er jublende lykkelige for at se så markant et aftryk, der er omkring iværksætteri og iværksætterkultur i det her regeringsgrundlag

Karsten Mølgaard Jensen, direktør i A-kassen Ase

Karsten Mølgaard Jensen, direktør i A-kassen Ase er ovenud begejstret for den anerkendelse af iværksætteri, han ser i regeringsgrundlaget. 

- Der er en række punkter, hvor man simpelthen tager nogle helt nye skridt, og anerkender det virksomhedssegment og den vigtighed, det har for landet, at vi har en god iværksætterkultur i Danmark.

Den nye trekløverregering har præsenteret et regeringsgrundlag, der skaber glæde i det danske erhvervsliv. Se hele indslaget her:

Optimistisk erhvervstop

Jens Klarskov, der er administrerende direktør i Dansk Erhverv, repræsenterer mere end 17.000 virksomheder, og han har svært ved at sætte en finger på regeringsgrundlaget. 

- Man peger på, at der skal skabes mange tusind nye jobs, jeg håber selvfølgelig det bliver private jobs. Der er en relativt beskeden offentlig vækst med et mål på 0,3 procent. Det var præcis, hvad vi foreslog, siger han.

Her er ti punkter fra regeringsgrundlaget

Fagforbundet LO hilser især det nye disruptionråd, som skal hjælpe med at finde nye veje i den nye globaliserede virkelighed. Rådet skal ifølge regeringsgrundlaget være et partnerskab mellem arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministre. velkommen.

- Det er positivt med disruptionrådet. Vi har selv foreslået det for statsministeren, så det er dejligt, at han lytter. Det er også rart, at der fortsat vil blive holdt liv i trepartsinstitutionen.  Det er rigtig vigtigt for os, som hylder den både danske model og det arbejdsmarked, som parterne regulerer, siger Lizette Risgaard, der er direktør i LO.

Her er det nye regeringsgrundlag

 1. Skat

  Den nye regering vil reducere marginalskatten. Topskatten skal spille en langt mindre rolle end i dag, men der er ingen konkrete mål.

  Fastfrysning af grundskylden og ejendomsværdiskatten frem til 2021, hvor en ny aftale om boligbeskatning træder i kraft.

  Regeringen vil også sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, så gevinsten ved lavtlønnet arbejde bliver større. 

 2. Offentlig sektor

  Regeringen vil fremlægge en opdateret 2025-plan til foråret, fremgår det af nyt regeringsgrundlag. Det offentlige forbrug vil vokse 0,3 procent årligt.

  Regeringen vil i 2018 fremlægge forslag til yderligere udflytning af statslige arbejdspladser- baseret på erfaringerne med de allerede besluttede udflytninger, fremgår det af regeringsgrundlag.

  Regeringen nedsætter desuden en ledelseskommission, som skal sikre bedre ledelse i det offentlige.

 3. Udlændinge

  Regeringen ønsker et nyt asylsystem. Derfor vil den sammen med "ligesindede europæiske partnere" arbejde for et system, hvor man søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske landes grænser.

  Regeringen vil arbejde for at opretholde den nuværende midlertidige grænsekontrol, så længe der ikke er styr på Europas ydre grænser. Såfremt det bliver nødvendigt, vil regeringen intensivere kontrollen i de grænsenære områder. 

  Regeringen vil også stramme familiesammenføringsreglerne, skærpe optjeningsprincippet for velfærdsydelser og gøre det sværere at få dansk statsborgerskab.

 4. Retspolitik

  Regeringen vil nedsætte en straffelovskommission, der skal modernisere den nuværende straffelov fra 1933. Her skal blandt andet ses på de generelle principper for strafudmåling. 

  Der skal også ske en styrkelse af indsatsen over for udvisningsdømte udlændinge. Målet er, at flest muligt afsoner deres straf i hjemlandet.

  Regeringen  slår fast, at  den nye politiskole i Herning. 

  Der skal nedsættes en ytringsfrihedskommission, som skal vurdere ytringsfrihedens rammer og generelle vilkår i Danmark.

  Når offentlighedsloven skal evalueres i 2017, vil regeringen lempe ministerbetjeningsreglens beskyttelse af den interne og politiske beslutningsproces i forhold til de nuvæ- rende regler

 5. Udenrigspolitik

  Regeringen vil vil fastholde udviklingsbistanden fra den netop indgåede finanslov for 2017, så den udgør 0,7 procent af bruttonationalindkomsten. FN's målsætning er også på 0,7 procent.

  Regeringen vil i foråret 2017 fremlægge den første udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

  Regeringen vil etablere et særligt råd, som kan give bud på, hvordan alle kan få del i fordelene ved globaliseringen.

 6. Uddannelse

  Regeringen afsætter en halv milliard kroner til de skoler der er mest udfordret med fagligt svage elever. 

  Der lægges ikke om til ændringer af folkeskolereformen.Der skal "ro" om folkeskolen, står der i regeringsgrundlaget.

  Regeringen vil gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Målsætningen er, at mindst 25 pct. af de unge i 2020 skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter grundskolen, og at andelen skal op på 30 pct. i 2025.

  For de videregående uddannelser har regeringen som må, at mindst 60 procent af de beskæftigede nyuddannede skal finde job i den private sektor. Regeringen ser gerne, at mindst 50 pct. af de 30-årige har afsluttet en videregående uddannelse, og at flest muligt færdiggør deres uddannelse på normeret tid

 7. EU

  Regeringen bakker op om Schengen-samarbejdet, men understreger, at der skal være styr på de ydre grænser. Danmark skal indrette sin kontrol på og ved de danske grænser i overensstemmelse med Schengen-reglerne. 

  Regeringen har nedsat en task force, der i forbindelse med brexit-forhandlingerne skal kortlægge danske interesser og sikre, at der bliver taget hensyn til dem.

  Regeringen vil arbejde imod protektionisme og for stærke EU-handelsaftaler med blandt andet Japan og USA. EU må ikke lukke sig om sig selv, står der i regeringsgrundlaget.

 8. Infrastruktur

  Regeringen vil undersøge muligheden for en ny midtjysk motorvej og vil lave en forundersøgelse på strækningen fra Hobro over Viborg til Give samt en såkaldt VVM-undersøgelse på strækningen Give-Billund-Haderslev.

  Det er afsat 500 millioner kroner på finansloven for 2017 til at udbygge motorvejsstrækningen mellem Aarhus og Skanderborg. 

  Regeringen vil elektrificere jernbanestrækningerne Fredericia-Aalborg og Roskilde-Kalundborg. Strækningen Ringsted-Rødby.

  Uber er for nyligt kendt ulovligt. I regeringensgrundlaget står der, at regeringen ønsker en deregulering af taxilovgivningen, som kan fremme innovation og skabe konkurrence i erhvervet på priser og bedre service.

 9. Beskæftigelse

  Inden jul vil regeringen fremsætte forslag om en jobpræmie til langtidsledige, der kommer i arbejde.

  Regeringen fremlægger i foråret 2017 en ny 2025-plan. Udgangspunktet for den vil være en politik, der øger beskæftigelsen med 55.000-60.000 personer og løfter velstanden med 80 mia.kr. 

  Regeringen vil fremlægge udspil til forhandling med Folketingets partier om blandt andet boligbeskatning, JobReform, pensioner, vækst, uddannelse og SU, udlændinge og puljer til kompetence, velfærd og sikkerhed.

 10. Forsvar

  Regeringen vil sikre et substantielt løft ved at tilføre flere midler til Forsvaret i den kommende aftale på forsvarsområdet, der dækker perioden efter 2017. Der er dog ikke afsat et konkret beløb

  Der er ikke lagt op til at investere i flere kampfly. De Konservative genindtræder i forsvarsforlig.

   

 11. Klima/miljø

  Regeringen vil arbejde for at Danmark i år 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi. 

  Klimaindsatsen skal skabe job og ikke koste job, understreger regeringen. 

Også administrerende direktør hos Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen, glæder sig over udsigten til flere nye job i den private sektor. 

- Man vil skabe 80 milliarder mere i vækst gennem produktivitet – 60.000 nye jobs. Der er fokus på nogle af de ting, som, vi ved, er vækstskabere. Det er blandt andet infrastruktur-investeringer og digitalisering, hvilket ser meget spændende ud, og så er der igen fokus på den grønne omstilling, siger han.

Modstand fra Dansk Metal

Claus Jensen, der er formand i Dansk Metal, advarer mod at hæve pensionsalderen, som også er en del af det nye regeringsgrundlag. 

- Vi har hævet pensionsalderen relativt meget, og efterlønsalderen er rundbarberet, og der er ikke nogen økonomer, der fortæller, at der kommer til at mangle mennesker i den arbejdsdygtige alder, siger han.

Derimod mener formanden, at der kommer mangel på kvalificeret arbejdskræft. 

- Det, alle fortæller, er, at der kommer til at mangle mennesker med de rigtige kvalifikationer.