Business

Skandalerne fortsætter med at ramle ned over Nordea: Får påtale af Finanstilsynet

Finanstilsynet konkluderer i en netop offentliggjort redegørelse, at Nordea ikke lever op til kravene om en tilstrækkelig lønpolitik.

2016 har været noget af et mareridtsår for den skandinaviske storbank Nordea. Først var der Panamaskandalen, så blev banken kædet sammen med hvidvask, og nu er det Finanstilsynet, der sender en alvorlig bredside mod Nordea.

I en netop offentliggjort redegørelse fra Finanstilsynet, der i oktober sidste år var på inspektion hos Nordea, konkluderer tilsynet, at bankens lønpolitik er utilstrækkelig. 

Overordnet vurderer Finansrådet, at Nordeas lønpolitik ikke i tilstrækkeligt omfang har taget stilling til, hvilke rammer, herunder begrænsninger, der inden for lovgivningens rammer konkret skulle gælde for aflønning i banken.

- Det var på den baggrund Finanstilsynets vurdering, at banken i lønpolitikken ikke i tilstrækkeligt omfang havde omsat lovgivningens krav til en politik, der fastlagde rammerne for aflønning af bankens ansatte set i forhold til den virksomhed, banken udøver, og den personkreds, der kan modtage variabel løn ifølge forskellige lønprogrammer, skriver Finanstilsynet. 

Finastilsynet giver kritik på fire områder:

1: Lønpolitikken lever ikke op til kravet om at være i  overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring.

2: Nordeas lønpolitik i forhold til blandt andet bestyrelsen og direktionen forholder sig ikke klart nok til aflønningsreglernes begrænsninger for variabel løn for denne personkreds. 

3: Kontrollen af lønpolitikken er ikke god nok. Fra 2012-2014 har banken, ifølge Finanstilsynet, ikke foretaget god nok kontrol med overholdelsen, og også det får Nordea en påtale for. 

4. Bankens lønpolitik indeholder ikke tilstrækkelige retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelser

Nordea svarer på kritik

Nordea melder, at man nu vil præcisere og konkretisere sin lønpolitik.

- Det er ikke noget, der vil få os til at ændre måden, vi gør det på, for der er ikke noget med, at vi ikke har overholdt reglerne. Men den beskrivelse, der er, er ikke præcis nok, og det ønsker tilsynet, den skal være. Det tager vi fat i, og det klart, at vi deler helt synspunktet i Finanstilsynet om, at en lønpolitik skal være med til at fremme en sund og effektiv risikokultur, siger Peter Lybecker, der er administrerende direktør for Nordea Danmark til Finanswatch.

Når en bank får et påbud fra Finanstilsynet, skal den inden for en given tidsperiode, typisk tre måneder, rette op på tingene. Sker det, foretager Finanstilsynet sig ikke yderligere i sagen.