Business

Torsk i Østersøen formerer sig langsomt med nye kvoter

EU-landene vil have torskebestanden op, men reducerer kvoterne langt mindre end forskere har anbefalet.

Fra næste år vil kystfiskere i Østersøen hive halvt så mange torsk op af havet. Bestanden af torsk ligger på et kritisk lavt niveau, og derfor har EU's fiskeriministre besluttet at reducere torskekvoterne.

Ministrene er blevet enige om at reducere kvoterne med 56 procent i den vestlige del af Østersøen og 25 procent i den østlige. Men det er langt mindre end forskernes anbefaling.

Bestanden bliver svær at genoprette 

Morten Vinther, er seniorrådgiver ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) Aqua, er en del af Det internationale Havundersøgelsesråd (ICES), som hvert år udarbejder en status over fiskebestandene.

Med ministrenes beslutning vil det tage længere tid at genoprette bestanden af torsk, siger han.

- Hvad man ikke reducerer i år, skal man så reducere de næste år, siger Morten Vinther.

- Fiskekvoten skal ned!

ICES har oprindeligt anbefalet kommissionen en reduktion af kvoterne på 88 procent i den vestlige del af Østersøen og 39 procent i den østlige.

- Der er ingen tvivl om, at fiskekvoten skal ned, siger Morten Vinther.

- Torskebestanden i den vestlige Østersø har det rigtig dårligt. Der er mængden af voksne fisk meget lille. Den er faktisk så lille, at vi tror, den går ud over produktionen af torskeyngel, siger han.

Fiskerne er afhængige af større torskekvoter 

Selv om torskefiskeriet ikke bliver reduceret så meget, som EU-Kommissionen på forhånd havde lagt op til, frygter de danske fiskere for konsekvensen.

- For fiskerne i den vestlige Østersø, især de mindste fartøjer som er 100 procent afhængige af at fiske torsk, vil det betyde, at de ikke har et eksistensgrundlag længere, siger Svend-Erik Andersen, som er formand for Danmarks Fiskeriforening.

- Selv om der bliver forhandlet kvoter hvert år, hjælper det jo ikke noget for de kystfiskere, der går fallit, siger han.

Sikring af fremtidens fisk

Men skal fiskerne kunne fange torsk i fremtiden, er det nødvendigt at give fiskene mulighed for at formere sig, forklarer Marie Storr-Paulsen, som er sektionsleder på DTU Aqua og ligeledes en del af ICES.

- Det er faktisk også for fiskernes skyld. Hvis man genopbygger bestanden, så er man i stand til at høste mere på lang sigt, siger hun.

- Men jeg kan godt forstå den enkelte fisker, for han skal jo betale sin husleje i næste måned. Der kan det være svært at bruge til noget, at der kommer flere fisk om fem eller ti år.

I 2013 satte EU-Kommissionen en målsætning om, hvor stor fiskebestanden i europæiske farvande skal være. Målsætningen skal nås inden 2020.