Overblik: Derfor blev Uber-chaufførerne dømt for piratkørsel

16x9
Kørselstjenesten Uber er ikke populær blandt de danske taxikørere. Foto: Cecilie Rex Selmer / Cecilie Rex Selmer

Fredag har en dansk domstol for første gang taget stilling til, hvorvidt Uber er en taxiordning eller samkørselsordning.

Seks Uberchauffører er fredag blevet idømt bøder for at overtræde taxiloven. De havde hævdet, at uberkørsel er samkørsel og ganske lovligt.

Det var retten ikke enig i.

Her kan du få et overblik over, hvordan retten kom frem til sin dom ifølge Københavns Byret.

  • Passagerer betaler ni kroner per kilometer, 2,5 kroner per minut og et basisgebyr på 20 kroner, når de kører med Uber. Desuden stiger priserne på belastede tidspunkter.
  • Når passagererne alene betaler for omkostninger, der er direkte forbundet med kørslen, kan der være tale om samkørsel. Det kan blandt andet være benzin og olie. Omkostninger til ejerafgifter, forsikring, værksted og lignende er ikke en del af de direkte omkostninger.
  • Prisen for benzin ligger for tiden på omkring 10 kroner per liter. Almindeligvis kører personbiler omkring 10 kilometer på en liter benzin. Derfor mener retten, at betalingen for en tur med Uber klart overstiger udgifterne til direkte omkostninger.
  • Derfor er der ikke tale om samkørsel, men taxikørsel. De seks chauffører er blevet dømt for at køre taxikørsel uden tilladelse i en bil, der ikke er godkendt til taxikørsel.
  • Forsvarerne havde i retten kritiseret, at det chaufførernes omkostninger ved køreturene ikke var blevet beregnet. Men retten er "ikke afskåret fra at bruge sin almindelige viden," skriver dommere og domsmænd.
  • Chaufførerne er blevet idømt bøder på mellem 2000 og 6000 kroner. Bøderne er beregnet efter chaufførernes økonomi.