Forbrugervagthund stævner bank for negative renter

Forbrugerombudsmanden stævner Jyske Bank for at have opkrævet negative renter uden kunders aktive accept.

Forbrugerombudsmanden er nu klar med sin stævning af Jyske Bank for at have opkrævet negative renter af bankens kunder.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

- Når kunder indgår en aftale med deres bank, så kan banken ikke ændre væsentlige forhold i aftalen, uden kundernes accept. Spørgsmålet er, om bankerne havde tilstrækkelig hjemmel i sine aftaler med privatkunder til at indføre negative renter på opsparingskonti, uden at kunderne aktivt havde accepteret det først.

- Forbrugerombudsmanden har stævnet Jyske Bank for at få afklaret, om banken havde den fornødne aftaleretlige hjemmel til at indføre og opkræve negative renter på opsparingskonti uden kundernes aktive accept, lyder det i meddelelsen.

Længe undervejs

Stævningen har været længe undervejs. Tilbage i december 2022 skrev FinansWatch på baggrund af en aktindsigt, at forbrugerombudsmanden ønskede sagen for en domstol.

I pressemeddelelsen fremgår det, at ombudsmanden har haft drøftelser med Jyske Bank inden stævningen. Banken er ikke enig i forbrugervagthundens juridiske vurderinger, lyder det.

Forbrugere, som mener at have krav på tilbagebetaling af negative renter, kan klage til Det Finansielle Ankenævn.

Ankenævnet har oplyst til Forbrugerombudsmanden, at behandlingen af fremtidige klager vil blive sat i bero og afvente domstolenes vurdering af den nu anlagte retssag.