Business

Største rejsedag siden corona trues af strid om ekstravagter

Med 90.000 rejsende bliver søndag den hidtil største rejsedag siden starten af coronakrisen, oplyser Københavns Lufthavn.

Konflikten mellem flyvelederne og Naviair sætter fortsat en prop i Københavns Lufthavn.

Fredag var lufthavnens hidtil travleste rejsedag siden tiden før coronakrisen med godt 88.000 rejsende. Det gav forsinkelser på helt op mod fire timer for mere end 40 procent af flyene.

Men i Kristi himmelfartsferien kommer der ifølge Københavns Lufthavn endnu mere pres på.

- Nu er det omvendt: Naviair fortæller os, hvor mange flyveledere der er på arbejde, og så må vi tilrette vores drift efter det

Lise Agerley, pressechef i Københavns Lufthavn,

Allerede torsdag skal 76.000 passagerer gennem terminalerne, og søndag vil det tal være helt oppe på 90.000.

Men manglen på flyveledere gør det ifølge pressechefen i Københavns Lufthavn, Lise Agerley, umuligt at sige, hvor mange og hvor store forsinkelserne kan blive.

Bunder i uenighed om ekstravagter

Flyvelederkonflikten bunder kort fortalt i en mangel på flyveledere til at styre trafikken i det danske luftrum, og hvorvidt den nuværende bemanding fortsat skal dække ind ved at tage ekstravagter.

Under coronakrisen, hvor der ikke var samme behov for flyveledere som nu, blev mange af dem nemlig afskediget.

Men efter der igen er kommet gang i luftfarten, er der omvendt opstået en mangelsituation.

Naviair ønsker blandt andet, at medarbejderne tager ekstravagter. Men ifølge flyvelederne har de taget 1500 ekstravagter det seneste år.

For nuværende er striden blevet taget videre til paraplyorganisationen Trafikforbundet, som onsdag skal mødes med Naviair om sagen.

Fagforeningen DATCA oplyser til TV 2, at jurister på begge sider derefter skal behandle tvisten om ”hvorvidt Naviair må beordre folk på arbejde”.

Driften må tilrettelægges omvendt

Ifølge Lise Agerley Kürstein er situationen ”helt uholdbar”.

Medmindre konflikten bliver løst inden, skal rejsende nemlig forberede sig på flere forsinkelser i Kristi himmelfartsferien, advarer hun.

Men det er umuligt for lufthavnen at forudsige, hvor længe man risikerer at måtte vente.

Under normale omstændigheder er det sådan, at Københavns Lufthavn fortæller Naviair, hvor mange fly der letter og lander, og så stiller de med det nødvendige antal flyveledere.

- Nu er det omvendt: Naviair fortæller os, hvor mange flyveledere der er på arbejde, og så må vi tilrette vores drift efter det, siger Lise Agerley Kürstein.

TV 2 arbejder på at få en kommentar Naviair.