Hård kritik af Lauritz.com – sælgerne frygter konkurs

Lauritz.com har flere gange ændret sine salgsvilkår, så kunder skal vente lang tid på sine penge. Men betalingerne kommer snart, lover auktionshuset.

Sussi Breaum solgte i begyndelsen af februar fire lamper på Lauritz.com.

Penge fra køberen var auktionshuset i hænde få dage efter salget, men Sussi Breaum har ventet i månedsvis på det, hun har tjent på salget.

Og hun er langtfra den eneste.

Nu har jeg mistet både smykker og penge. Jeg synes, at det er så langt ude

Line Dambæk Jacobsen, sælger på Lauritz.com

TV 2 har talt med flere sælgere, der venter på penge fra Lauritz.com, mens det på anmeldelsessiden Trustpilot den seneste uge er væltet ind med kommentarer fra kunder, som venter på penge efter et salg.

De udtrykker alle frustration over, at Lauritz.com ikke overholder deres løfte om udbetaling inden for 60 bankdage.

- Det er ikke fair. Jeg oplever, at de bruger mine penge som kassekredit. Det er ikke den aftale, jeg har lavet med dem. De skal give mig mine penge, siger Sussi Breaum, der er pensionist.

Fristen er forlænget flere gange

Mange af de sælgere, som TV 2 har talt med, solgte i begyndelsen af året, hvor auktionshuset netop havde ændret vilkårene for udbetaling fra 33 til 40 bankdage.

Senere, da auktionshuset fortsat havde problemer med at udbetale penge til sælgere, blev vilkårene for afregningstid endnu engang ændret, så kunder først kunne forvente at se fortjenesten fra et salg efter “op til 60 bankdage”.

Her fik sælgere en mail fra auktionshuset, hvoraf det fremgik, at afregningen var forsinket.

- Normalt skulle du modtage dit tilgodehavende senest 40 bankdage fra salgstidspunktet. Vi er desværre nødsaget til midlertidigt at forlænge vores betalingsbetingelser, så der nu kan gå op til 60 bankdage inden afregning af dit tilgodehavende, lød det i mailen.

Den forlængede afregningstid blev forklaret med uventet fald i omsætningen og generel afmatning i markedet som konsekvens af uroen i Europa som følge af krigen i Ukraine.

Sussi Breaum var allerede dengang irriteret på auktionshuset. Det understregede hun, da TV 2 talte med hende i april.

Siden blev situationen kun værre for pensionisten fra Hvidovre:

- Jeg er ved at have opgivet troen og håbet på, at jeg får mine penge. Desværre, sagde Sussi Breaum tidligere på ugen.

Først efter at TV 2 gik ind i sagen, har Lauritz.com betalt.

Intet svar fra bogholderiet

De seneste tre måneder har Sussi Breaum rykket Lauritz.com for at få sine penge. Hun har ringet til auktionshuset i Herlev, hvor hun afleverede lamperne, hun har ringet til hovedkontoret, og hun har også forsøgt at skrive direkte til virksomhedens finansdirektør, Preben Lindgaard.

Line Dambæk Jacobsen har ligesom Sussi Breaum kontaktet Lauritz.com for svar på, hvornår hun kan forvente at have penge for sit salg på sin konto. Siden 9. januar har hun ventet på at få udbetalt de 3800 kroner, hun tjente, da hun solgte tre guldsmykker, hun havde arvet.

- Det er ikke bare 200 kroner. Det er noget, man regner med at få, og nu har jeg kæmpet med dem i tre måneder. Det var nogle smykker fra min farmor, som jeg ikke vidste, om jeg skulle sælge, men solgte for at bruge pengene på noget andet. Nu har jeg mistet både smykker og penge. Jeg synes, at det er så langt ude, siger Line Dambæk Jacobsen fra Silkeborg.

Sælgere, som TV 2 har talt med, beretter samstemmende om et Lauritz.com, der ikke tager henvendelser om forsinkede betalinger alvorligt.

- Jeg har rykket dem mange gange for betaling. Enten svarer de ikke, eller også giver de standardsvar. Da jeg henvendte mig hos auktionshuset i Kolding, fik jeg af vide, at de ville sende rykkere videre, men det har ikke hjulpet, siger Bo Werenberg fra Esbjerg, der solgte en udstoppet kongeørn på Lauritz.com for nu 62 hverdage siden med en fortjeneste efter gebyrer på 5920 kroner.

Lauritz.com har tidligere forsikret kunder om, at pengene nok skal komme. Hvorfor ikke bare vente og se?

- Jeg frygter, at jeg slet ikke får pengene. Jeg vil gerne have dem, inden de måske går konkurs. 5920 kroner er mange penge for os.

Forbrugerrådet: Forbrugerne skal ikke bruges som långivere

Det er ifølge Forbrugerrådet “fuldstændig uacceptabelt”, at Lauritz.com ikke overholder egne vilkår for afregning. Især når det er udbetalingsvilkår, der er ændret til 60 bankdage, efter at handlerne har fundet sted.

- Hvis der er indgået en juridisk aftale om udbetaling efter 60 dage, og der går mere end 60 dage, så har Lauritz.com misligholdt den aftale, der er indgået, siger Martin Bruun-Houmølle, jurist i Forbrugerrådet Tænk.

Lauritz.coms handelsbetingelser

  • Som køber på Lauritz.com skal varen betales inden for tre dage.
  • Betales der ikke inden tre dage, pålægges køberen et rykkergebyr, og kontoen hos Lauritz.com lukkes for salg og køb.
  • I begyndelsen af året hævede Lauritz.com sin egen betalingsfrist fra 33 til 40 bankdage.
  • Fra april har man som sælger kunnet forvente, at der går op til 60 bankdage efter salg, før Lauritz.com udbetaler penge – og det er "forudsat, at køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser".

Kilder: TV 2, Lauritz.com

Han mener, at Lauritz.com bør udbetale pengene, der “retmæssigt tilhører forbrugerne”, med det samme.

- Det er irrelevant, hvad der er årsagen til, at Lauritz.com har udfordringer med det. Forbrugerne skal ikke bruges som långiver for virksomheder. Virksomheder, der eventuelt mangler penge, må dække deres behov ad andre veje, for eksempel via banklån.

Martin Bruun-Houmølle opfordrer samtidig sælgere, der har problemer med Lauritz.com, til at kræve rente af beløbet for den periode, der overstiger de 60 bankdage - eller bede Lauritz.com om afslag i de gebyrer, de allerede har betalt for at sælge varer via auktionshuset.

Alternativt kan forbrugere gå til Forbrugerklagenævnet eller direkte til domstolene og få prøvet deres sag.

Forbrugerrådet Tænk kan ikke svare entydigt på, hvorvidt der er tale om brud på loven. Det skal prøves i Forbrugerklagenævnet, lyder det.

Hos Mæglingsteamet for Forbrugerklager under Nævnenes Hus har man i april måned modtaget fire klager over Lauritz.com.

Lauritz.com lover udbetaling snarest

Da TV 2 talte med Lauritz.com om forsinkede udbetalinger i april, var det virksomhedens finansdirektør Preben Lindgaards forventning, at alle forsinkelser ville være afviklet “ultimo april”. Det skrev han i en mail.

Et auktionshus i økonomisk krise

  • Det børsnoterede aktionshus Lauritz.com havde i det senest offentliggjorte årsregnskab for 2022 en negativ egenkapital på 59 millioner kroner.
  • Samtlige aktier i selskabet er lagt til sikkerhed for en obligationsgæld på 93 millioner kroner. Den udløber til betaling ved udgangen af næste år.
  • Selskabets omsætning er faldet med 23 millioner kroner til 111 millioner kroner, hvilket er det laveste niveau i 6 år. 
  • Det seneste år har Lauritz.com foretaget massive besparelser og solgt aktiver fra. 

Preben Lindgaard har ikke ønsket at stille op til interview om de fortsatte forsinkelser men skriver i en ny mail til TV 2, at sælgere vil have deres penge snart.

- Størstedelen af de kunder, der desværre har oplevet forsinkede udbetalinger, har allerede fået deres afregninger. Af de relativt få kunder, der fortsat venter på deres afregning, modtager størstedelen penge i denne uge, mens resten afregnes de næste uger. Som sagt har Lauritz altid afregnet alle sine sælgere – det gør vi også nu, selvom visse kunder har oplevet en beklagelig forsinkelse, lyder det i mailen.

Finansdirektøren forklarer samtidig, at Lauritz.coms forsinkelser skyldes en tilbageholdende købsadfærd og forsikrer om, at de forlængede betalingsbetingelser, som fortsat lover sælgere udbetaling inden for 60 bankdage, er midlertidig.

- Vi forkorter afregningstiden igen, når markedet har normaliseret sig til et mere stabilt niveau med færre volatile udsving, skriver finansdirektøren i sin mail.

Auktionshuset er ikke vendt tilbage på TV 2s opfølgende spørgsmål.