Business

Forbrugerombudsmand går ind i sag om Lauritz.coms forsinkede betalinger

Forbrugerombudsmanden undersøger i første omgang, om Lauritz.coms vilkårsændringer er lovlige.

Flere forbrugere har klaget over, at Lauritz.com forsinker udbetalinger efter salg, og det får nu Forbrugerombudsmanden til at gå ind i sagen.

Det bekræfter Jeppe Due Hunsdahl, specialkonsulent hos tilsynsmyndigheden Forbrugerombudsmanden.

- Efter at have gennemgået klagerne har vi besluttet at tage sagen op til nærmere behandling, skriver han i en mail til TV 2.

Jeppe Due Hunsdahl forklarer uddybende, at Forbrugerombudsmanden vil “undersøge, om virksomheden har kunnet ændre aftalerne med bindende virkning over for brugerne, og om vilkåret om en længere betalingsfrist i øvrigt skal tilsidesættes som ugyldigt”.

Vilkår er ændret flere gange

TV 2 har den seneste måned talt med flere sælgere, der i begyndelsen af året har solgt varer gennem auktionshusets onlineplatform.

Her havde Lauritz.com netop ændret vilkårene for udbetaling fra 33 til 40 bankdage.

Da auktionshuset stadig i april havde problemer med at udbetale penge til sælgere, blev vilkårene for afregningstid endnu en gang ændret, så kunder, der forventede afregning inden for 40 bankdage, først kunne forvente at se fortjenesten fra et salg efter “op til 60 bankdage”.

Sælgere fik her en mail fra auktionshuset, hvoraf det fremgik, at afregningen var forsinket.

- Normalt skulle du modtage dit tilgodehavende senest 40 bankdage fra salgstidspunktet. Vi er desværre nødsaget til midlertidigt at forlænge vores betalingsbetingelser, så der nu kan gå op til 60 bankdage inden afregning af dit tilgodehavende, lød det i mailen.

Lauritz.coms handelsbetingelser

  • Som køber på Lauritz.com skal varen betales inden for tre dage.
  • Betales der ikke inden tre dage, pålægges køberen et rykkergebyr, og kontoen hos Lauritz.com lukkes for salg og køb.
  • I begyndelsen af året hævede Lauritz.com sin egen betalingsfrist fra 33 til 40 bankdage.
  • Fra april har man som sælger kunnet forvente, at der går op til 60 bankdage efter salg, før Lauritz.com udbetaler penge – og det er "forudsat, at køber og sælger har opfyldt deres forpligtelser".

Kilder: TV 2, Lauritz.com

Den forlængede afregningstid blev forklaret med uventet fald i omsætningen og generel afmatning i markedet som konsekvens af uroen i Europa som følge af krigen i Ukraine.

Kunder har også problemer efter 60 bankdage

Forbrugerombudsmanden undersøger i første omgang, om Lauritz.coms vilkårsændringer er lovlige. Dette spørgsmål er ifølge myndigheden fortsat ubesvaret:

- Vi understreger, at vi ikke har taget stilling til, om virksomheden har handlet i strid med lovgivningen. Første skridt i sagen vil være, at Forbrugerombudsmanden sender et høringsbrev til virksomheden, så virksomheden kan komme med sine bemærkninger og hjælpe med at oplyse sagen, skriver Jeppe Due Hunsdahl i sin mail.

En række sælgere har onsdag fortalt til TV 2, at de ikke bare er blevet mødt med pludselige ændringer i vilkår. Mange har også oplevet problemer med den udbetalingsfrist på 60 bankdage, som Lauritz.com selv har fastsat i deres opdaterede salgsvilkår.

Efter 62 bankdage venter Bo Werenberg fra Esbjerg for eksempel stadig på de 5920 kroner, han tjente på at sælge en udstoppet kongeørn tilbage i begyndelsen af februar.

- Jeg har rykket dem mange gange for betaling. Enten svarer de ikke, eller også giver de standardsvar. Da jeg henvendte mig hos auktionshuset i Kolding, fik jeg af vide, at de ville sende rykkere videre, men det har ikke hjulpet, fortæller Bo Werenberg.

Lauritz.com lover, at pengene kommer snart

Da TV 2 talte med Lauritz.com om forsinkede udbetalinger i april, var det forventingen fra virksomhedens finansdirektør, Preben Lindgaard, at alle forsinkede betalinger ville være afviklet “ultimo april”.

Preben Lindgaard har ikke ønsket at stille op til interview om de fortsatte forsinkelser, men skriver i en mail til TV 2, at sælgere vil have deres penge snart.

- Af de relativt få kunder, der fortsat venter på deres afregning, modtager størstedelen penge i denne uge, mens resten afregnes de næste uger (...). Det vedrører alle sælgere, der venter på en afregning, naturligvis med fokus på først at betale dem, der har ventet længst, lyder det i mailen.

- Som sagt har Lauritz altid afregnet alle sine sælgere – det gør vi også nu, selvom visse kunder har oplevet en beklagelig forsinkelse.

Finansdirektøren forklarer samtidig, at Lauritz.coms forsinkelser skyldes en tilbageholdende købsadfærd, og han forsikrer om, at de forlængede betalingsbetingelser, som fortsat lover sælgere udbetaling inden for 60 bankdage, er midlertidig.

- Vi forkorter afregningstiden igen, når markedet har normaliseret sig til et mere stabilt niveau med færre volatile udsving, skriver finansdirektøren i sin mail.

Auktionshuset har ikke ønsket at svare på, præcis hvor mange sælgere der er berørt af forlængede betalingsfrister og forsinkelser ud over de 60 bankdage.