Business

Flere rentestigninger på vej - men boligejere kan nok snart ånde lettet op

Det forventes, at danskerne vil opleve yderligere rentestigninger henover sommeren, vurderer cheføkonom Jeppe Juul Borre.

Som boligejer er der god grund til at spærre øjnene op.

Den Europæiske Centralbank (ECB) hæver nu indlånsrenten, så den ligger på 3,25 procent. Det forventes, at Danmarks Nationalbank i eftermiddag følger trop og på samme måde hæver sin rente.

Det bliver derfor endnu dyrere for danskerne at tage ned i banken for at låne penge.

Men selvom det gør ondt i pengepungen lige nu, kan både boligejere og forbrugere formentlig snart se hen imod de sidste store hop i renten.

- Som det ligger i kortene i øjeblikket, lakker renteforhøjelserne mod enden, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Reaktion på rentestigning i USA

Rentestigningen hos ECB sker efter den amerikanske pendant, Den Amerikanske Centralbank kaldet Federal Reserve (FED), i går hævede sin rente.

Den ligger derfor i dag på 5,25 procent.

Selvom det kan virke mærkeligt, at den amerikanske økonomi på den anden side af Atlanten har en indflydelse på den danske herhjemme, er der en logisk forklaring.

Begge markeder står nemlig med nogle af de samme udfordringer og er på mange måder forbundet.

- Der er en meget varm økonomi og meget høj inflation begge steder, siger Jeppe Juul Borre.

Selvom de høje energipriser har ramt landene forskelligt, hæver begge centralbanker renten for at bremse inflationen, der fortsat buldrer derudaf.

Flere rentehop i sommermånederne

Det er tiende og forventeligt sidste gang for nuværende, at amerikanerne oplever rentestigninger.

- Det er både min og markedets forventning, uddyber Jeppe Juul Borre.

Alligevel har danskerne herhjemme udsigt til flere rentestigninger. Det skyldes, at der er en forsinkelse i Europa kontra USA.

Centralbanker: Fra ECB til FED og Nationalbanken

  • En centralbank er en offentlig institution, der administrerer et lands eller en gruppe af landes valuta og styrer pengemængden.
  • I Danmark hedder centralbanken Nationalbanken, og den øverste direktør er Lars Rohde.
  • Den Europæiske Centralbank (ECB) dækker de 19 EU-lande, der har euroen som valuta.
  • Fordi Danmark har en såkaldt fastkurspolitik over for euroen – hvilket sætter grænser for, hvor meget euroens værdi må svinge i forhold til den danske krone – kan Nationalbanken kun i mindre omfang styre den danske rente selv.
  • ECB har til huse i Frankfurt, Tyskland, og den har officielt en målsætning om at sikre "prisstabilitet". I virkeligheden vil det sige, at ECB og andre centralbanker styrer efter en inflation på cirka 2 procent om året.
  • Den amerikanske centralbank (FED) spiller også en meget vigtig rolle for den globale økonomi og pengepolitik.

Amerikanerne hævede første gang renten i marts sidste år. Europa fulgte først trop sidste sommer.

Renten er en flygtig størrelse, og den kan være svær at forudse. Men forventningen er ifølge Jeppe Juul Borre, at danskerne oplever renteforhøjelser hen over sommeren i maj, juni og juli.

- Vi begynder at kunne se toppen af renten. Den er ikke helt nået endnu, før renten er sat til sommer, siger cheføkonomen.

"Slaget på boligmarkedet" er overstået

Renteforhøjelser kan virke fjernt som forbruger, men de kan mærkes direkte i pengepungen. Det gælder særligt som boligejer, men også hvis man har planer om at tage en tur forbi banken.

For som markedet og renterne ser ud i dag, er det dyrt at låne penge.

Indtil nu har de mange rentestigninger resulteret i et markant mindre privatforbrug, ligesom boligmarkedet og boligpriserne er faldet.

Men renteforhøjelserne har også på mange måder været ventede, og derfor reagerer markedet ikke lige så voldsomt, som man ellers kunne frygte.

- Den største rentestigning for boligejerne har allerede fundet sted og dermed også ”slaget på boligmarkedet”, siger Jeppe Juul Borre om det seneste års store rentestigninger.

Fortsat høj inflation

Selvom rentestigningerne ikke har ramt så hårdt, som det kunne være tilfældet, har krisen fortsat sat et tydeligt aftryk i økonomien.

- Inflationen er stadig høj, selvom den er på vej i den rigtige retning, siger Birthe Larsen, der er ph.d. i økonomi og lektor på Copenhagen Business School (CBS).

Ifølge hende falder inflationen langsomt, og derfor er man fra ECB’s side påpasselige med at ændre drastisk ved renten. I stedet sker det i små nøk for at kunne se, hvordan markedet reagerer.

Jeppe Juul Borre mener, at der stadig er belæg for at hæve renten. Dog ikke i lige så stort omfang som tidligere.

- Meget tyder på, at der er lys for enden af tunnelen for danskerne, siger Jeppe Juul Borre.

Den danske krones værdi er bundet op på Euro-kursen. Derfor forventes Nationalbanken at hæve sin rente tilsvarende senere i dag.