Gældskaos i Danske Bank

Forbrugerombudsmanden udtaler alvorlig kritik: Danske Banks inkassofirma overtrådte loven i flere tusinde sager

Politiet er blevet orienteret om sagen. Justitsministeren kalder sagen “dybt bekymrende”.

Det var ikke kun Danske Bank, der var på kant med loven, da banken i årevis opkrævede for meget gæld fra bankens inkassokunder. Nu viser det sig, at et eksternt inkassofirma, som banken benyttede, også overtrådte loven, da firmaet inddrev gæld på vegne af Danske Bank.

Det fremgår af et brev fra Forbrugerombudsmanden til det internationale inkassofirma Intrum, som TV 2 og Berlingske har fået indsigt i.

I brevet fra Forbrugerombudsmanden fremgår det, at Intrum skrev ud til 3109 gældskunder på vegne af Danske Bank, men at informationerne i opgørelsen af kundernes gæld var så mangelfulde, at kunderne reelt ikke havde mulighed for at gennemskue, om gælden var korrekt opgjort.

- Det er naturligvis alvorligt, når et inkassoselskab ikke efterlever en så væsentlig forpligtelse efter inkassoloven, udtaler Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at der er tale om så alvorlige brud på loven, at ombudsmanden nu har givet sagen videre til politiet.

Tidligere inkassators udtalelser satte gang i sagen

Det var TV 2 og Berlingskes afsløring af gældsskandalen i Danske Bank, der fik Forbrugerombudsmanden til at gå ind i sagen.

Navnlig var det den tidligere ansatte i Intrum Jan Hansens kritiske udtalelser til TV 2 og Berlingske tilbage i 2020, der for alvor satte gang i undersøgelsen.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens brev til Intrum.

Dengang udtalte den tidligere udekørende inkassator, at han undrede sig over de oplysninger, han havde med ud til de gældskunder, som kom fra Danske Bank.

- Når vi kommer ud med papirerne, så skal der stå, hvad den oprindelige hovedstol var, og hvad der har været af forskellige omkostninger. Og det stod der aldrig, udtalte Jan Hansen og tvivlede dengang på, om det egentlig var lovligt.

TV 2 har vist Jan Hansen Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen og et af de ulovlige breve, som han og hans kollegaer kørte rundt med og inddrev gæld på baggrund af.

- Personligt er jeg jo ked af, at jeg sådan set har været med til at bryde loven, siger Jan Hansen, der glæder sig over, at myndighederne lader til at tage sagen alvorligt.

Disse paragraffer er i spil for Intrum

Inkassovirksomheder - som blandt andet Intrum - skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det følger af inkassolovens § 9:

§ 9. Inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der udsætter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Videre af loven fremgår det, at før Intrum må inddrive gæld, skal der være sendt en såkaldt påkravsskrivelse til gældskunden. Påkravsskrivelsen skal opfylde kravene i inkassolovens § 10, stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet:

”§ 10. Før der over for skyldneren må iværksættes andre foranstaltninger med henblik på inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren være sendt en påkravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 nævnte frist skal være udløbet, jf. dog § 11.

Stk. 2. I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.

Stk. 3. I påkravsskrivelsen skal angives en frist, indenfor hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der påføres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal være mindst 10 dage fra afsendelsen af påkravsskrivelsen.”


Kilde: Forbrugerombudsmandens brev til Intrum

Justitsminister: Dybt bekymrende

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) ser med stor alvor på sagen og hæfter sig særligt ved antallet af kunder, der er berørt af sagen.

- Det er samtidig dybt bekymrende, hvis det viser sig, at en inkassovirksomhed, der inddriver gæld for en systemisk bank, bruger en fremgangsmåde, der strider mod reglerne, skriver justitsministeren i et skriftligt svar til TV 2.

Han afventer nu politiets vurdering af sagen og vil i forlængelse af den overveje, om der er behov for politiske tiltag på området.

Intrum beklager sagen

Intrum har ikke ønsket at stille op til interview med TV 2, men skriver i et skriftligt svar, at virksomheden beklager sagen.

- Vi tager kritikken fra Forbrugerombudsmanden til os og beklager, at vi har sendt breve til denne kundegruppe i 2016, som ikke indeholdt tilstrækkelige oplysninger om gælden, skriver Intrums kommunikationsdirektør for Skandinavien, Stian Arnesen til TV 2.

Kommunikationsdirektøren understreger samtidigt, at Intrum for år tilbage har ændret sin procedure.

Intrum i tal

  • Opererer i 24 lande i EU
  • 160 partnerlande
  • Over 10.000 medarbejdere
  • Håndterer over 35 mio. inkassosager

kilde: Intrum

 

- Intrum samarbejder – og vil blive ved med at samarbejde – proaktivt med Forbrugerombudsmanden og Politiets Administrative Center for at sikre ansvarlig gældsinddrivelse, skriver Stian Arnesen i et skriftligt svar til TV 2.

Politiet går ind i sagen

Siden TV 2 og Berlingskes afdækning af problemerne i Danske Banks inkassoafdeling har bankens samarbejde med inkassobureauerne været sat i bero, mens banken arbejder på at udvikle et nyt gældsinddrivelsessystem.

Forbrugerombudsmanden rejser ikke direkte kritik af Danske Bank, og Peter Rostrup-Nielsen, der står i spidsen for oprydningsarbejdet i banken forsikrer, at banken arbejder på at sikre nye procedure, der skal forhindre, at det gentager sig. Han beklager samtidig for de berørte kunder.

- Vi vil gerne igen beklage, at disse inkassokunder har været berørt af fejl. De pågældende inkassokunder har enten fået deres sag afsluttet eller er en del af den oprydning og løsning, vi har præsenteret med henblik på at løse problemerne i vores gældsinddrivelsessystemer, og vil få en afklaring, hvis der er risiko for, at de er blevet overopkrævet, skriver Peter Rostrup-Nielsen i et skriftligt svar.

I Politiets Administrative Center bekræfter enhedschef Ole Astrup, at de har modtaget orienteringen fra Forbrugerombudsmanden.

- Vi har modtaget Forbrugerombudsmandens orientering, som vi er i færd med at gennemgå og vurdere. Hvorvidt den giver anledning til yderligere, kan vi ikke komme nærmere ind på, skriver enhedschef Ole Astrup til TV 2.