Forbrugerombudsmanden udtaler alvorlig kritik: Danske Banks inkassofirma overtrådte loven i flere tusinde sager

Politiet er blevet orienteret om sagen. Justitsministeren kalder sagen ‚Äúdybt bekymrende‚ÄĚ.

Det var ikke kun Danske Bank, der var på kant med loven, da banken i årevis opkrævede for meget gæld fra bankens inkassokunder. Nu viser det sig, at et eksternt inkassofirma, som banken benyttede, også overtrådte loven, da firmaet inddrev gæld på vegne af Danske Bank.

Det fremgår af et brev fra Forbrugerombudsmanden til det internationale inkassofirma Intrum, som TV 2 og Berlingske har fået indsigt i.

I brevet fra Forbrugerombudsmanden fremg√•r det, at Intrum skrev ud til 3109 g√¶ldskunder p√• vegne af Danske Bank, men at informationerne i opg√łrelsen af kundernes g√¶ld var s√• mangelfulde, at kunderne reelt ikke havde mulighed for at gennemskue, om g√¶lden var korrekt opgjort.

- Det er naturligvis alvorligt, når et inkassoselskab ikke efterlever en så væsentlig forpligtelse efter inkassoloven, udtaler Forbrugerombudsmanden, Christina Toftegaard Nielsen, i en pressemeddelelse.

Forbrugerombudsmanden vurderer, at der er tale om så alvorlige brud på loven, at ombudsmanden nu har givet sagen videre til politiet.

Tidligere inkassators udtalelser satte gang i sagen

Det var TV 2 og Berlingskes afsl√łring af g√¶ldsskandalen i Danske Bank, der fik Forbrugerombudsmanden til at g√• ind i sagen.

Navnlig var det den tidligere ansatte i Intrum Jan Hansens kritiske udtalelser til TV 2 og Berlingske tilbage i 2020, der for alvor satte gang i unders√łgelsen.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens brev til Intrum.

Dengang udtalte den tidligere udek√łrende inkassator, at han undrede sig over de oplysninger, han havde med ud til de g√¶ldskunder, som kom fra Danske Bank.

- Når vi kommer ud med papirerne, så skal der stå, hvad den oprindelige hovedstol var, og hvad der har været af forskellige omkostninger. Og det stod der aldrig, udtalte Jan Hansen og tvivlede dengang på, om det egentlig var lovligt.

TV 2 har vist Jan Hansen Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen og et af de ulovlige breve, som han og hans kollegaer k√łrte rundt med og inddrev g√¶ld p√• baggrund af.

- Personligt er jeg jo ked af, at jeg sådan set har været med til at bryde loven, siger Jan Hansen, der glæder sig over, at myndighederne lader til at tage sagen alvorligt.

Disse paragraffer er i spil for Intrum

Inkassovirksomheder - som blandt andet Intrum - skal ud√łves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det f√łlger af inkassolovens ¬ß 9:

¬ß 9. Inkassovirksomhed skal ud√łves i overensstemmelse med god inkassoskik. Det er i strid med god inkassoskik at anvende metoder, der uds√¶tter nogen for urimelig pression, skade eller ulempe.

Videre af loven fremg√•r det, at f√łr Intrum m√• inddrive g√¶ld, skal der v√¶re sendt en s√•kaldt p√•kravsskrivelse til g√¶ldskunden. P√•kravsskrivelsen skal opfylde kravene i inkassolovens ¬ß 10, stk. 2 og 3, og den i stk. 3 n√¶vnte frist skal v√¶re udl√łbet:

‚ÄĚ¬ß 10. F√łr der over for skyldneren m√• iv√¶rks√¶ttes andre foranstaltninger med henblik p√• inddrivelse af en fordring, skal der til skyldneren v√¶re sendt en p√•kravsskrivelse, der opfylder betingelserne i stk. 2 og 3, og den i stk. 3 n√¶vnte frist skal v√¶re udl√łbet, jf. dog ¬ß 11.

Stk. 2. I p√•kravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er n√łdvendige for skyldnerens bed√łmmelse af fordringen.

Stk. 3. I p√•kravsskrivelsen skal angives en frist, indenfor hvilken skyldneren kan indfri fordringen, uden at der foretages foranstaltninger, hvorved der p√•f√łres skyldneren yderligere omkostninger. Fristen skal v√¶re mindst 10 dage fra afsendelsen af p√•kravsskrivelsen.‚ÄĚ


Kilde: Forbrugerombudsmandens brev til Intrum

Justitsminister: Dybt bekymrende

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) ser med stor alvor p√• sagen og h√¶fter sig s√¶rligt ved antallet af kunder, der er ber√łrt af sagen.

- Det er samtidig dybt bekymrende, hvis det viser sig, at en inkassovirksomhed, der inddriver gæld for en systemisk bank, bruger en fremgangsmåde, der strider mod reglerne, skriver justitsministeren i et skriftligt svar til TV 2.

Han afventer nu politiets vurdering af sagen og vil i forlængelse af den overveje, om der er behov for politiske tiltag på området.

Intrum beklager sagen

Intrum har ikke √łnsket at stille op til interview med TV 2, men skriver i et skriftligt svar, at virksomheden beklager sagen.

- Vi tager kritikken fra Forbrugerombudsmanden til os og beklager, at vi har sendt breve til denne kundegruppe i 2016, som ikke indeholdt tilstr√¶kkelige oplysninger om g√¶lden, skriver Intrums kommunikationsdirekt√łr for Skandinavien, Stian Arnesen til TV 2.

Kommunikationsdirekt√łren understreger samtidigt, at Intrum for √•r tilbage har √¶ndret sin procedure.

Intrum i tal

  • Opererer i 24 lande i EU
  • 160 partnerlande
  • Over 10.000 medarbejdere
  • H√•ndterer over 35 mio. inkassosager

kilde: Intrum

 

- Intrum samarbejder ‚Äď og vil blive ved med at samarbejde ‚Äď proaktivt med Forbrugerombudsmanden og Politiets Administrative Center for at sikre ansvarlig g√¶ldsinddrivelse, skriver Stian Arnesen i et skriftligt svar til TV 2.

Politiet går ind i sagen

Siden TV 2 og Berlingskes afdækning af problemerne i Danske Banks inkassoafdeling har bankens samarbejde med inkassobureauerne været sat i bero, mens banken arbejder på at udvikle et nyt gældsinddrivelsessystem.

Forbrugerombudsmanden rejser ikke direkte kritik af Danske Bank, og Peter Rostrup-Nielsen, der st√•r i spidsen for oprydningsarbejdet i banken forsikrer, at banken arbejder p√• at sikre nye procedure, der skal forhindre, at det gentager sig. Han beklager samtidig for de ber√łrte kunder.

- Vi vil gerne igen beklage, at disse inkassokunder har v√¶ret ber√łrt af fejl. De p√•g√¶ldende inkassokunder har enten f√•et deres sag afsluttet eller er en del af den oprydning og l√łsning, vi har pr√¶senteret med henblik p√• at l√łse problemerne i vores g√¶ldsinddrivelsessystemer, og vil f√• en afklaring, hvis der er risiko for, at de er blevet overopkr√¶vet, skriver Peter Rostrup-Nielsen i et skriftligt svar.

I Politiets Administrative Center bekræfter enhedschef Ole Astrup, at de har modtaget orienteringen fra Forbrugerombudsmanden.

- Vi har modtaget Forbrugerombudsmandens orientering, som vi er i færd med at gennemgå og vurdere. Hvorvidt den giver anledning til yderligere, kan vi ikke komme nærmere ind på, skriver enhedschef Ole Astrup til TV 2.