Business

Her er eksperternes svar på jeres spørgsmål om årsopgørelse

Hvordan beskattes indtægt fra ægdonationer? Kan man få fradrag for et nyt badeværelse? Og hvad med tab på pensionsopsparingen? Find svarene her.

Fredag åbnede Skattestyrelsen døren på klem til årsopgørelsen.

Traditionen tro strømmede over en million nysgerrige danskere ind i den digitale kø for at se, om de skylder penge til skat eller skal have noget tilbage.

Men skat og fradrag er kompliceret stof, så derfor inviterede TV 2 lørdag eftermiddag Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea, og Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i BDO, til at svare på jeres spørgsmål om årsopgørelsen.

Det blev til knap 500 af slagsen, og du kan læse et uddrag af de to eksperters svar herunder:

Her er eksperternes svar

Får man rentefradrag på SU-lån?

Afdrag på SU-gæld bliver automatisk indberettet til Skat, så du får fradrag for dine rentebetalinger. Men det er altid en god idé at tjekke, at det hele er kommet med, når du får din årsopgørelse.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Kan man få fradrag for donation til Ukraine?

Man kan få fradrag for donationer til velgørende formål, hvis den velgørende forening fremgår af Skats liste. De fleste, danske velgørende foreninger er at finde på listen. Man kan dog ikke selv indtaste fradraget for donationer i sin årsopgørelse - det skal foreningen gøre på dine vegne.

Hvis man derfor har ret til dette fradrag, men det ikke er kommet med i årsopgørelsen, skal man række ud til den velgørende forening, man har doneret til, og bede dem om at indberette din donation. Det kræver, at de får oplyst dit CPR-nummer.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Kan skadedyrsbekæmpelse trækkes fra i skat?

Nej, skadedyrsbekæmpelse såsom bier, hvepse, væggelus, myrer og den slags er ikke fradragsberettiget.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Kan jeg få fradrag for vinduesvask?

Håndværkerfradraget blev afskaffet 1. april 2022. Men det er stadig muligt at få fradrag for vinduespudsning, rengøring, havearbejde og børnepasning gennem servicefradraget.

Så du kan godt få fradrag for rengøring for hele 2022. Man har ret til at fradrage op til 6.400 kr. per person i servicefradrag i 2022, dvs. 12.800 kr., hvis man er ægtefæller eller samlevende.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

 

Kan man få fradrag for et nyt badeværelse?

Nej, det kan det ikke. Du tænker sikkert på håndværkerfradraget, men det gælder ikke for nye badeværelser, men kun for energiforbedringer i form af nye vinduer og den slags.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Kan man få håndværkerfradrag for en ejendom, man lejer ud?

Reglerne om håndværkerfradrag gælder ikke for udlejningsejendomme – hvilket også omfatter en udlejet lejlighed – til gengæld vil du i regnskabet for denne kunne fratrække sædvanlige udgifter til vedligeholdelse.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Får man kørselsfradrag som praktikant?

Man kan få kørselsfradrag, hvis man har mere end 24 km kørsel til og fra arbejde (dvs. 12 km hver vej). Det gælder uanset transportformen.

Man har ret til dette fradrag ved alle typer lønnet arbejde dvs. også studiejob og lønnet praktik. Men hvis din praktik ikke er lønnet, har du desværre ikke ret til kørselsfradrag.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Kan man indtaste kørselsfradrag for 2021 nu?

Ja, det kan du. Når det gælder glemte fradrag, kan man i øjeblikket rette tilbage til og med indkomståret 2019.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Får man rentefradrag af billån og familielån?

Ja, du kan få rentefradrag på lån optaget af både virksomheder og private.

Rentefradrag på billån burde blive indberettet automatisk, men det er en god idé at sikre sig, at det er kommet korrekt ind. Hvis du låner af private, bliver det ikke automatisk indberettet til Skat – så det skal du selv gøre.

Når du indberetter, at du har rentebetalinger til lån af private, kommer der en boks frem, hvor du bliver bedt om at indtaste vedkommendes CPR nr., så det kan dokumenteres, hvem rentebetalingerne går til.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Får man fradrag for tab på kryptovaluta?

Ja, det kan man godt få fradrag for. Det kræver, at man får indberettet kryptoinvesteringen - det bliver nemlig ikke indberettet automatisk, da det ikke foregår som en såkaldt noteret investering.

Desværre har mange forbrugere mistet penge ved kryptoinvestering, og generelt vil jeg advare imod at investere i kryptovaluta, da der er yderst risikable investeringer :)

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Er der fradrag for tab på pensionsopsparingen?

Ja, man får fradrag for tab på sine pensionsopsparinger, men det er noget, der administreres af pensionsselskaberne. Tabet modregnes i potentielt fremtidige gevinster de kommende år.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Hvordan er reglerne for fradrag for kontor i hjemmet?

I teorien er det muligt at få fradrag i hjemmet, men i praksis godkendes det næsten aldrig. Hertil kommer, at det som udgangspunkt kun er merudgifter til lys, vand og varme, der kan fratrækkes og kun hvis de samlede merudgifter overstiger 6.600 kr. (2022). Det kommer næppe nogen over.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Jeg ejer to boliger - skal jeg betale skat af begge?

Som udgangspunkt skal du kun betale ejendomsværdiskat af den bolig, hvor du rent faktisk bor. Hvis du derfor er ved at gøre den tomme bolig klar til salg, vil jeg derfor mene, at du kan blive fritaget for at betale ejendomsværdiskat for denne, hvis du indtaster fraflytningsdatoen.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Betaler man skat af feriebolig i udlandet?

I skal betale dansk ejendomsværdiskat, men der kan være spanske ejendomsskatter, som kan modregnes. Opgørelsen af beskatningsgrundlaget kan være temmelig kompliceret og ligger derfor ud over, hvad jeg kan svare på her. Ring evt. til Skat eller søg information på nettet.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Hvordan opgøres indtægter fra ægdonation?

På Skats hjemmeside fremgår det, at sæddonation er B-indkomst, altså personlig indkomst. Jeg kan dog ikke finde oplysninger om ægdonation på Skats hjemmeside. Jeg vil tro, at det hører under personlig indkomst (og ikke kapitalindkomst), men jeg må desværre være dig svar skyldig.

- Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea

Kan mit fradrag til børnebidrag, få indflydelse på mit barns frikort?

Ja, men kun for børnebidrag ud over normalbidraget. Den del er nemlig skattepligtig og "æder" dermed af frikortet.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Hvorfor betaler vi nogle gange skat flere gange af de samme penge?

Det gør vi, fordi det på Christiansborg er besluttet, at det skal være sådan. Dybest set handler det jo om, at der skal penge i kassen til finansiering af sygehuse, skoler m.v. Hvis vi fx afskaffede arveskatten, ville pengene skulle findes et andet sted.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO

Kan man få nogen til at lave ens årsopgørelse?

Ja, det er ikke svært, men det kan være ganske dyrt. I BDO, hvor jeg er ansat - og i alle andre revisionsfirmaer - vil du kunne få hjælp. Har du komplicerede indkomst eller formueforhold, kan pengene være givet godt ud.

- Henning Boye Hansen, chefkonsulent og skatteekspert i revisionsfirmaet BDO