OK23

Forlig på plads mellem Dansk Erhverv og HK Handel

Nyt forlig omfatter over 150.000 ansatte, og det kan få betydning for mange lavtlønnede.

Dansk Erhverv og HK Handel er blevet enige om en toårig overenskomst.

Det bekræfter både arbejdsgiverne og arbejdstagerne over for TV 2.

- Det er en aftale, som omfatter over 150.000 ansatte. Det er et kæmpe område med arbejdere i detailhandlen, siger TV 2s erhvervskommentator, Ole Krohn.

Mindstelønnen sættes op med fire en halv krone i timen per år de kommende to år, og i overenskomsten kopieres også dele af den aftale, man nåede frem til på industriens område for halvanden uge siden.

Eksempelvis hæves den såkaldte fritvalgskonto med 2 procent i perioden. Lønmodtageren kan selv bestemme, om pengene fra fritvalgskontoen skal gå til ekstra løn, mere ferie eller højere pension.

- Det, der er interessant ved den her overenskomst, er, at der er en stor del af denne gruppe medarbejdere, som rent faktisk ligger på minimumslønnen, så de får glæde af det her, siger Ole Krohn.

Forventer dominoeffekt

Forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår for de mange medarbejdere på butiksområdet begyndte fredag 24. februar.

Her gjorde HK Handels hovedforhandler det klart, at det nok ville blive svært at nå til enighed.

- Vi går ind i forhandlingerne med en stærk bevidsthed om, at det formentlig bliver de sværeste forhandlinger nogensinde på grund af den svære økonomiske situation, lød det fra Mette Høgh, formand for HK Handel og hovedforhandler, i en pressemeddelelse.

Men en aftale er nu landet, så den er klar til at blive sendt til afstemning hos fagforeningens medlemmer.

Ole Krohn forventer, at der også snart vil blive annonceret forlig på andre områder, da der ses en vis koordinering mellem foreningerne.

- Det er mit indtryk, at der kommer en dominoeffekt i dag, siger han.

Risiko for storkonflikt mindskes

Ud over aftalen for detailhandelsområdet forventer Ole Krohn, at der også lander et forlig på transportområdet og muligvis også for de finansansatte onsdag.

I alt er det 600.00 lønmodtagere, der skal have ny overenskomst ved de igangværende forhandler. Industrien, der består af cirka 225.000 personer, faldt på plads midt i februar, mens detailhandlen har direkte betydning for cirka 150.000 arbejdstagere.

Hvis transport- og finansområdet også falder på plads, udestår kun byggeriet af de helt store, fortæller Ole Krohn.

Dermed vil risikoen for en storkonflikt været væsentligt formindsket, selvom OK23 på forhånd blev beskrevet som de "vanskeligste forhandlinger i mange år".

Erhvervskommentatoren pointerer samtidig, at det kan være en fordel, at parterne selv når frem til aftaler, uden at de får vredet armen om på ryggen af Forligsmanden, der blot har tilladt forhandlingerne at gå i forlænget spilletid.

- Så har man tillidsfolk overalt på de her områder, som har sagt ja til aftalerne. Der er en risiko for, at nogle måske er sure over store bededag og stemmer nej. Men alt andet lige rykker vi længere og længere væk fra en storkonflikt, siger Ole Krohn.