OK23

Forligsmand udskyder storstrejke

Ifølge erhvervskommentator Ole Krohn viser udsættelsen, at man forhandler på livet løs for at undgå en storkonflikt.

Selvom mange danskers overenskomster udløber på onsdag, går der med al sandsynlighed fortsat et par uger, før en eventuel storstrejke kan blive til virkelighed.

Forligsmand Jan Reckendorff har nemlig besluttet at udsætte muligheden for strejke ved de nuværende overenskomstforhandlinger med 14 dage.

Det oplyser Forligsinstitutionen på sin hjemmeside.

I princippet kunne et større antal danskere ellers nedlægge arbejdet 1. marts, når deres overenskomst udløber, uden at det ville i strid med reglerne på arbejdsmarkedet.

Men Forligsmanden har altså besluttet, at de nugældende overenskomster skal fortsætte, mens parterne forhandler videre.

Et optimistisk signal, mener kommentator

Selvom det er arbejdsmarkedets parter – arbejdsgiverne og arbejdstagerne – der skal forhandle om en ny overenskomst, har Forligsinstitutionen en rolle som mægler, når processen spidser til.

Fredag orienterede Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Forligsmanden om status på forhandlingerne, og med dagens udskydelse in mente, har det efter alt at dømme være positive ord, der er kommet, vurderer erhvervskommentator Ole Krohn:

- Det er utroligt interessant, fordi det viser, at man forhandler på livet løs, og at der nok skal komme nogle resultater. Så Forligsmanden har sagt, at der ikke er nogen grund til at kaste landet ud i en storstrejke, hvis vi står på nippet til at kunne afslutte en lang række overenskomster.

En krop uden arme og ben

Tidligere er de igangværende overenskomstforhandlinger blevet beskrevet som historisk svære, men for otte dage siden nåede Dansk Industri og CO-Industri, en sammenslutning af ni fagforbund, til enighed om en overenskomst, medlemmerne nu skal stemme om.

Det første forlig kaldes ofte gennembrudsforliget, fordi det sætter rammen for de alle de efterfølgende forhandlinger.

Men selvom forhandlerne på de andre områder nu har fået en ramme at læne sig op ad, er arbejdet langt fra gjort, mener Ole Krohn:

- Man kan sige, at man har fået kroppen til en aftale, men der mangler altså stadig nogle arme og ben. Dem, der forhandler, lægger stor vægt på, at de er med til at farve overenskomsten på det område, hvor de forhandler, og det er en langsommelig proces, siger Ole Krohn.

Det betyder altså, forklarer erhvervskommentatoren, at selvom man har en løn- og vilkårsramme at følge, så udestår der mange detaljer og specialområder, der stadig kan afføde knaster, der skal slibes på plads.

I forbindelse med at Forligsinstitutionen har udskudt de allerede indleverede strejkevarsler, udtaler Forligsmand Jan Reckendorff:

- Jeg har i dag rådført mig med DA og FH om forhandlingssituationen. På den baggrund opfordrer jeg alle overenskomstparter, hvor der endnu ikke er indgået forlig, til i de kommende dage at intensivere forhandlingerne om overenskomstfornyelsen.

Han fortæller videre, at han skal mødes med Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens Hovedorganisation næste tirsdag.