Danish Crown varsler ændring – kan medføre risiko for ornelugt i kødet

Danish Crown vil firedoble antallet af slagtede hangrise, som slipper for at blive kastreret efter fødslen.

Danish Crown vil firedoble antallet af hangrise, der slagtes på koncernens slagterier.

Antallet af hangrise udvides fra 450.000 til 1,65 millioner på årsbasis, skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Det er ifølge det landmandsejede selskab en dyrevelfærdsmæssig forbedring, idet grisene slipper for kastration. Som det er nu, bliver de fleste hangrise kastreret, når de er få dage gamle – et kirurgisk indgreb, som mange svineproducenter helst er fri for.

Samtidig mindsker en intakt hangris klimaaftrykket, da den har en bedre foderudnyttelse.

En hangris udleder i gennemsnit 20 kilo mindre CO₂ end en kastreret artsfælle.

- Omregnet til CO₂-ækvivalenter vil det være 120.000 tons klimagasser eller 3-4 procent per gris, vores ejere dermed kan fjerne, hvis projektet kommer til at omfatte alle hangrise i Danish Crown, siger Nicolaj Nørgaard.

Han er direktør for Danish Crowns ejervendte aktiviteter.

Risiko for ornelugt

Men initiativet med flere hangrise kommer med en pris.

Der er nemlig risiko for ornelugt i kødet, når hangrisen ikke kastreres.

Ornelugt i kødet skyldes stofferne androstenon og skatol, der dannes i henholdsvis grisens tarm og testikler.

Hidtil har Danish Crowns kunder frabedt sig kød fra hangrise af samme grund.

Men nu melder flere kunder sig ifølge slagterikoncernen klar til at aftage kødet under kontrollerede forhold.

- Vi fornemmer et skifte blandt vores kunder, hvor flere melder sig klar til at acceptere kød fra hangrise, som overholder krav til alder og vægt, og hvor besætningerne indgår i et overvågningsprogram, siger Nicolaj Nørgaard.

Unge grise skal begrænse lugt

Problemerne med ornelugt skal således begrænses ved, at grisene sendes til slagtning, inden de er seks måneder.

Ornelugt hænger nemlig sammen med alderen på grisen.

Danish Crown kalder det et "pilotprojekt", der potentielt kan komme til at omfatte alle hangrise, som slagtes i koncernen.

- Vi er optimister, men vi ved, at vi kan komme til at korrigere, hvis kunderne reagerer negativt, siger Nicolaj Nørgaard.

De første fra den nye pulje af hangrise ventes slagtet i sommeren 2023. Herefter skal projektet evalueres.