Rosendahl overtræder konkurrenceloven og får millionbøde

Konkurrencerådet har udstedt en bøde på 7,5 millioner kroner til Rosendahl Design Group.

Den danske designvirksomhed Rosendahl Design Group får en bøde på 7,5 millioner kroner for at bryde konkurrenceloven.

Det skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det er Konkurrencerådet, der har udstedt bøden.

Rosendahl har blandt andet indgået aftaler med sine forhandlere, der begrænsede videresalg af Rosendahls produkter til andre forhandlere.

- Rosendahl har stillet krav til sine forhandlere om, at de ikke må sælge Rosendahls produkter videre til andre forhandlere, som henvender sig for at købe produkterne.

- Desuden skulle nogle forhandlere holde priserne på et vist niveau.

- På den måde har Rosendahl søgt at holde priserne oppe, uanset hvor forbrugerne købte Rosendahls designprodukter, siger Konkurrencerådets formand, Christian Schultz, i pressemeddelelsen.

Overtrædelserne har fundet sted i perioden fra 2017 til og med 2021.

Har selv medvirket til at opklare sag

I afgørelsen fra Konkurrencerådet er der lagt vægt på overtrædelsens grovhed og varighed samt størrelsen af koncernens omsætning.

Det er dog en formidlende omstændighed, at Rosendahl selv har medvirket til at opklare sagen, og at virksomheden aktivt har gjort en indsats for, at medarbejdere overholder konkurrenceloven, skriver Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Lisbeth Dau, der er finansdirektør i Rosendahl Design Group, siger om afgørelsen:

- De beskrevne uregelmæssigheder strider klart imod Rosendahl Design Groups værdier og den måde, vi ønsker at drive virksomhed på.

- Selvom der er tale om enkeltstående overtrædelser, der beror på fejl og manglende forståelse af gældende lovgivning samt mangelfuld rådgivning fra tredjepart, vedkender virksomheden sig sit ansvar.

- Vi har derfor i 2021 og 2022 iværksat en række robuste foranstaltninger for at sikre, at noget lignende ikke vil kunne gentage sig, siger hun i en pressemeddelelse fra Rosendahl Design Group.

Benytter sig af ny mulighed

Rosendahl Design Group har ikke tidligere haft sager hos konkurrencemyndighederne, oplyser virksomheden.

At Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen selv har mulighed for at udstede bøder til virksomheder, er forholdsvist nyt. Det fik styrelsen mulighed for i foråret 2021.

Bøden til Rosendahl Design Group er ikke den første bøde, som styrelsen udsteder.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har endnu ikke statistik på, hvor mange bøder den har udstedt, men oplyser til Ritzau, at bødestørrelsen til Rosendahl ligger på niveau med tilsvarende sager.