Lejere opkræves ugyldige huslejestigninger, advarer organisationer

Du kan se, hvordan du tjekker din egen lejekontrakt nederst i artiklen.

TV 2 har de seneste uger sat fokus på inflationsdrevne huslejestigninger på lejeboliger. Senest har det resulteret i, at Folketinget skal hastebehandle en lov om et huslejeloft.

Men nu tyder det dog på, at nogle udlejere også forsøger at udnytte opmærksomheden til at snyde sig til huslejestigninger, som de ikke har krav på.

Jeg tør ikke sige, om det er ond vilje eller sjusk

Anders Svendsen, chefjurist hos Lejernes Landsorganisation

Det advarer lejerorganisationen Danske Lejere om. Også Lejernes Landsorganisation har fået flere henvendelser fra bekymrede lejere.

- Udlejerne snyder og fupper lejerne, så de kan tjene flere penge. Det er usmageligt og urimeligt, siger Jørgen Dyrholm Jensen, driftsleder i organisationen Danske Lejere.

Forskellige varslingsbreve

Både Danske Lejere og Lejernes Landsorganisation har fået henvendelser fra lejere, der har modtaget varslingsbreve om nettoprisindekserede huslejestigninger – på trods af, at det ikke står i deres kontrakt, at lejen reguleres på den måde.

Varslingsbrevene kan se vidt forskellige ud og henvise til forskellige paragraffer i lejeloven, som får varslingen til at se troværdig ud. Det er eksempelvis tilfældet i varslingsbrevet herunder, som er sendt til en lejer.

Her varsles der huslejestigninger efter nettoprisindekset for oktober. Hvis inflationen følger det nuværende niveau, kan det potentielt betyde en stigning på 8-10 procent.

Og varslingen henviser da også til de rigtige paragraffer i lejeloven.

Men i denne lejers kontrakt er der aftalt såkaldt trappeleje, og dermed er der ingen aftale om nettoprisindeksering. Med trappelejen kan udlejer i stedet lade huslejen stige årligt med et på forhånd aftalt beløb eller procentsats. En ordning, der blev afskaffet for alle nye kontrakter efter 2015 til fordel for nettoprisindeksering.

I en almindelig aftale om nettoprisindeksering skal udlejeren desuden slet ikke varsle huslejestigningerne, men blot meddele, at de træder i kraft.

Ugyldige lejestigninger

TV 2 har bedt Daniel Skov, der er jurist og ph.d.-stipendiat på Syddansk Universitet, om at vurdere fænomenet. Og hans melding er klar:

- Hvis en udlejer forsøger at opkræve nettoprisindekserede huslejestigninger, uden at det er aftalt i lejekontrakten, så er det ugyldigt, vurderer Daniel Skov.

Hvad er nettoprisindekset?

Nettoprisindekset viser den gennemsnitlige udvikling i nettopriserne for varer og tjenester, der indgår i husholdningernes forbrug i Danmark. Det kan for eksempel være dagligvarer, brændstof og energipriser.

Nettoprisindekset opgøres på baggrund af cirka 25.000 priser, der indsamles fra omkring 1800 butikker, virksomheder og institutioner over hele landet.

Dermed har nettoprisindekset samme dækning af varer og tjenester som forbrugerprisindekset, men priserne fratrækkes så vidt muligt indirekte skatter, det vil sige moms og varetilknyttede afgifter.

Indekset anvendes især af private og offentlige virksomheder til regulering af kontrakter og huslejekontrakter.

Kilde: Danmarks Statistik

Med andre ord har udlejeren altså ikke ret til at opkræve huslejestigningen.

- Lejeren er derfor i sin gode ret til at lade være med at betale og kan klage ved at skrive til sin udlejer, at man mener, at lejestigningen er ugyldig, siger Daniel Skov og fortsætter:

- Hvis udlejeren så er uenig i det standpunkt, skal sagen forbi Huslejenævnet.

Danske Lejere mener, at udlejerne i langt de fleste tilfælde opkræver de ugyldige lejestigninger bevidst:

- Vores vurdering er, at nogle udlejere prøver at opkræve uberettigede lejestigninger i håbet om, at lejerne ikke opdager det. Den seneste tids mediedækning kan nemlig få lejerne til at tro, at nettoprisindekserede huslejestigninger er normale, siger Jørgen Dyrholm Jensen.

Chefjurist hos Lejernes Landsorganisation Anders Svendsen er ikke nødvendigvis af samme overbevisning:

- Jeg tør ikke sige, om det er ond vilje eller sjusk. Nogle gange kan det gå lidt for hurtigt, og også udlejere kan være forvirrede over reglerne. Men lejerne skal i hvert fald være opmærksomme på det, siger Anders Svendsen.

TV 2 har forelagt lejerorganisationernes advarsel for EjendomDanmark, der repræsenterer en lang række udlejere.

Brodne kar eller uprofessionelle udlejere

EjendomDanmark har ikke hørt om fænomenet eller fået henvendelser fra medlemmer, der har spurgt til, om de kan opkræve stigningerne, uden at det er aftalt.

- Det er enten nogle dybt uprofessionelle udlejere, der ikke ved, hvordan loven ser ud, eller nogle brodne kar, der gør det målrettet. Men det er ikke i overensstemmelse med det, som EjendomDanmark står for, siger juridisk direktør Lena Hartmann, der samtidig opfordrer udlejerne til at overholde loven.

Hvad skal TV 2 kigge på?

Er du hårdt ramt af de stigende priser på energi- og fødevarer? Har du behov for behandling i sundhedsvæsenet, men først fået en tid flere måneder eller år ude i fremtiden? Eller tumler du i din hverdag med en helt anden problematik, som politikerne bør forholde sig til? Så skriv til os på 1234@tv2.dk.

 

Både Lejeres Landsorganisation og Danske Lejere frygter, at der kan være et stort mørketal.

For mange lejere opdager måske ikke, at lejestigningerne er ugyldige, og betaler derfor tusindvis af unødvendige kroner ekstra i husleje.

Hvis det kan dokumenteres, at det er tilfældet, er EjendomDanmark klar til at skride til handling:

- Hvis det skulle vise sig at være et stort problem, vil vi gå aktivt ud og gøre medlemmerne opmærksomme på, at det her er et skråplan og opfordre dem til at lade være, siger Lena Hartmann til TV 2.

Tjek din lejekontrakt

Både ph.d.-stipendiat i lejeret Daniel Skov, Danske Lejere og Lejernes landsorganisation anbefaler, at lejere, der modtager et varslingsbrev om nettoprisindekserede huslejestigninger, tjekker deres lejekontrakt for at se, om det kan passe.

- Det her understreger, at man skal være opmærksom. Mange lejere er slet ikke klar over, hvis noget ikke følger loven og stoler bare på, at udlejerne har orden i sagerne, siger Anders Svendsen fra Lejernes Landsorganisation.

Ved tvivlsspørgsmål, eller hvis udlejer vil have dig til at underskrive en ny kontrakt eller tillæg, anbefaler lejerorganisationerne desuden, at man rådfører sig med enten en lejerorganisation eller en jurist med forstand på lejeret.

Er du i tvivl, om din husleje kan reguleres efter nettoprisindekset, kan du også tjekke TV 2s guide her.