Minister ser alvorligt på huslejestigninger – kommer med klar opfordring til udlejere

Boligministeren har tidligere afvist at gøre noget ved huslejestigninger, men efter at TV 2 har sat fokus på sagen, har piben fået en lidt anden lyd.

Mindst 180.000 lejere risikerer markante huslejestigninger på grund af den rekordhøje inflation.

Et problem, som både lejere og flere lejerorganisationer er dybt bekymrede over.

Indtil nu har indenrigs-og boligminister, Christian Rabjerg Madsen (S), afvist, at regeringen ville gribe ind, fordi et indgreb kun ville puste yderligere til inflationen.

Men efter at TV 2 har sat fokus på de tusindvis af lejere, der kan se ind i markante huslejestigninger, vil han nu ikke længere afvise, at der kan blive behov for at gøre noget.

Huslejestigninger på 8-10 procent

Huslejestigningerne skyldes, at der i mange lejekontrakter indgået efter 2015 står, at huslejen kan reguleres efter det såkaldte nettoprisindeks.

Hvem bliver ramt?

Huslejeregulering, der følger nettoprisindekset, er typisk for lejere, som bor i enten nyere ejendomme opført efter 1991 eller ældre gennemrenoverede ejendomme, hvortil de er indflyttet efter 2015.

Siden der kom ny lejelov 1. juli 2015 har private udlejere kunne lade huslejen stige, så den følger den generelle inflation i samfundet.

Lejernes Landsorganisation vurderer, at omkring 95 procent af alle nye lejekontrakter, der indgås, har en bestemmelse om, at huslejen vil blive reguleret efter nettoprisindekset.

Indenrigs- og boligministeriet har ikke tal for, hvor mange boliger hvis husleje reguleres med inflationen.

Fagfolk vurderer, at det drejer sig om mindst 180.000 lejeboliger.

Med andre ord: Jo højere inflation, jo mere kan huslejen sættes op. Og med de seneste måneders tårnhøje inflation kan det blive en dyr omgang for de mange tusinde danskere, der bor til leje hos private udlejere.

Flere lejerforeninger frygter, at lejerne kan komme til at se ind i huslejestigninger på helt op imod 8-10 procent.

Jeg håber selvfølgelig ikke, at der er udlejere, der udnytter situationen

Christian Rabjerg Madsen, indenrigs- og boligminister

Derfor har lejerforeningerne Lejernes Landsorganisation og Danske Lejere i flere måneder forsøgt at råbe politikerne op.

Følger udviklingen nøje

Christian Rabjerg Madsen siger nu til TV 2, at han er meget opmærksom på problemstillingen.

- Det er en udfordring og et problem, som vi tager meget alvorligt, og vi følger udviklingen meget, meget nøje, siger ministeren.

Christian Rabjerg Madsen vil dog ikke sige noget om, hvilke tiltag eller løsninger regeringen vil kunne hive frem fra værktøjskassen. Det eneste konkrete initiativ, som boligministeren vil sætte i gang, er en analyse af, "hvor mange det drejer sig om, og i hvilket omfang vi vil se stigende leje".

Ministeren vil heller ikke svare på, hvor store huslejestigninger der skal til, før regeringen griber ind.

- Jeg vil ikke afvise, at der kan blive behov for at gøre noget. Men jeg kommer ikke til at gå ind i nærmere forslag nu, siger boligministeren til TV 2.

Til gengæld har ministeren en klar opfordring til de private udlejere:

- Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige til udlejerne, at der jo ikke er et krav om, at man skal sætte lejen op. Jeg håber selvfølgelig ikke, at der er udlejere, der udnytter situationen og sætter lejen mere op, end hvad der kan forsvares i forhold til de stigende priser.

Er du en af de mange danskere, der bor til leje hos en privat udlejer, kan du se her, hvordan du selv tjekker, om din husleje stiger.