Hvor tæt er SAS-konflikten på at blive løst? Selv det er de uenige om

Mens den norske forligsmand mener, at SAS og piloterne er tættere på hinanden end tidligere, nævner SAS selv muligheden for en "ny model".

Hvor tæt er den pilotstrejke, der har plaget SAS i halvanden uge, på at blive løst?

Svaret afhænger af, hvem man spørger, og måske også lidt hvem man lytter mest til.

Fra henholdsvis SAS’ chefforhandler, Marianne Hernæs, piloternes Henrik Thyregod og den norske mægler Mats Wilhelm Ruland kom der nemlig vidt forskellige svar, da de blev spurgt på vej ind til fredagens forhandlinger i Stockholm.

Betydeligt tættere på hinanden

Hvis vi starter med den mest optimistiske, Mats Wilhelm Ruland, lød de positive toner således fredag formiddag:

- Jeg mener, at parterne nu står betydeligt nærmere hinanden, end de har gjort på noget tidspunkt i forhandlingerne, sagde den norske forligsmand, der deltager ved forhandlingerne i Stockholm, fordi det drejer sig om piloter fra både Danmark, Sverige og Norge.

Der har ellers ikke været mange pæne ord at spore mellem de stridende parter, siden cirka 900 SAS-piloter sidste mandag nedlagde arbejdet, fordi de ikke kunne blive enige med SAS’ ledelse om en ny overenskomst.

Onsdag vendte parterne så tilbage til forhandlingsbordet, uden at man dog kunne blive enige, og torsdag blev der forhandlet til efter midnat.

Vi er gennem listen, men det var vi også sidst, så nu må vi se

Henrik Thyregod, formand for Dansk Pilotforening

- Vi er gennem listen, men det var vi også sidst

Fredag vendte parterne tilbage til Näringslivets Hus i Stockholm, som forligsinstitutionen i Sverige hedder, men modsat Mats Wilhelm Ruland er de danske piloter ikke udpræget optimistiske.

- Jeg synes ikke, der var den store fremdrift i går. Vi sad time efter time og kiggede ud i luften, mens vi ventede på SAS, sagde formanden for Dansk Pilotforening, Henrik Thyregod, på vej ind til forhandlingerne fredag.

Men, Henrik Thyregod, hvad er det, I venter på?

- Hver gang der skulle tages en beslutning hos SAS, var forhandlerne nødt til at søge mandat (hos SAS’ ledelse, red.). Det er nogle gange en lang vej, der kan tage mange timer, sagde Thyregod.

Han fortalte også, at piloterne faktisk havde fundet ”endnu flere besparelser”, selvom piloterne tidligere havde afvist, at de kunne forbedre de tilbud, de præsenterede for SAS, inden strejken brød ud.

Dengang blev der ikke underskrevet nogen ny overenskomst, fordi SAS, ifølge piloternes udlægning, blev ved med at komme med nye krav i sidste øjeblik – og endda efter at parternes forhandlere ellers var blevet enige.

Hvad så med nu? Er det bare de sidste punkter, der skal på plads, eller udestår der stadig en lang liste af ting?

- Vi er gennem listen, men det var vi også sidst, så nu må vi se, sagde Henrik Thyregod.

Hvis forhandlingerne bryder sammen, starter sympatistrejken igen

Konflikten mellem SAS og piloterne, der i Danmark er organiseret under Dansk Metal, har bølget frem og tilbage de seneste uger og måneder.

I april udløb piloternes overenskomst, men alligevel fortsatte de deres arbejde. I juni truede de så med en strejke, hvis ikke en ny aftale kom på plads, og efter at deadlinen blev udskudt flere gange, nedlagde cirka 900 SAS-piloter så arbejdet mandag 4. juli.

På nogle af de vigtige punkter står parterne langt fra hinanden

Marianne Hernæs, SAS' chefforhandler

Efterfølgende har cirka 200 flymekanikere, der også er en del af Dansk Metal, iværksat en sympatistrejke, men så længe parterne forhandler i Stockholm, er den suspenderet. Hvis forhandlingerne bryder sammen, genopstår sympatistrejken dog, oplyser Keld Bækkelund fra Dansk Metal.

En ny model

Samtidig har SAS i løbet af strejken iværksat en såkaldt konkursbeskyttelsesproces i USA. Den skal bruges for at sætte skub i den store spareplan, SAS Forward, der blev præsenteret i februar, og som er en central knast i hele konflikten mellem SAS og piloterne.

Tidligere på ugen bekræftede SAS så, at hver dag med strejke koster selskabet mellem 70 og 90 millioner danske kroner, og at strejken i værste fald kan ende med at tage livet af hele SAS, hvis ikke parterne snart når en løsning.

Men selvom SAS allerede har mistet mere i tabt fortjeneste som følge af strejken, end der bliver forhandlet om i årlige besparelser, er det begrænset, hvor langt SAS kan strække sig, sagde SAS’ chefforhandler, Marianne Hernæs, inden hun gik til møde med piloterne fredag.

- Vi er nødt til at sikre, at det, vi gør her, ikke ødelægger mulighederne for at finde finansiering i vores Chapter 11-prices (konkursbeskyttelse, red.).

SAS taber jo store summer hver eneste dag med strejke. Hvorfor går det så langsomt?

- Det er, fordi der er kommet en ny model på bordet, som vi er nødt til at afklare og finde ud af, om den kan fungere. Vi har forsøgt at finde en model, der er midt imellem parternes ønsker, så vi kommer dem i møde, og de kommer os i møde, sagde Marianne Hernæs.

Hun afviste at komme nærmere ind på, hvad modellen konkret dækker over, ligesom hun heller ikke ville give sit bud på, om parterne kan nå til enighed om en ny overenskomst inden weekenden.

- Afstanden er den samme som i går. På nogle af de vigtige punkter står parterne langt fra hinanden, lød det fra SAS’ chefforhandler.