Business

Danske Bank nedjusterer forventninger til årets resultat

Danske Bank nedjusterer sine forventninger til årets resultat med tre milliarder, oplyser banken i meddelelse.

Danske Bank nedjusterer forventningerne til årets resultat på grund af udfordrende forhold på de finansielle markeder.

Det oplyser banken i en selskabsmeddelelse.

Nedjusteringen sker, til trods for at der har været en positiv udvikling i Danske Banks kerneaktiviteter.

Da Danske Bank offentliggjorde sit resultat for 2021 i februar, var det forventningen, at resultatet for 2022 ville være mellem 13 og 15 milliarder. Nu er det nedjusteret til mellem 10 og 12 milliarder.

Ugunstige forhold på markedet

Der har været en god kundeaktivitet og en fortsat stærk kreditaktivitet, som har påvirket Danske Banks kerneforretning positivt i det første halvår af 2022, lyder det fra administrerende direktør, Carsten Egeriis i meddelelsen.

- På grund af ugunstige forhold på de finansielle markeder, og især den negative effekt af de hurtige rentestigninger, nedjusterer vi dog forventningen til årets resultat, siger Carsten Egeriis i selskabsmeddelelsen.

Danske Bank skriver i meddelelsen, at banken forventer, at indtægterne fra bankens kerneaktiviteter vil være højere i 2022 end i 2021.

Det vil mere end opveje, at Danske Bank forventer lavere gebyrindtægter fra sine aktiviteter på kapitalmarkedet.

Men indtjeningen fra forsikringsaktiviteterne og handelsindtægterne vil i andet halvår af 2022 ligge under et normaliseret niveau, og de afhænger af, hvordan forholdene er på de finansielle markeder.

Banken skriver i meddelelsen, at de nordiske obligationsmarkeder har været præget af høj volatilitet. Det er usædvanligt.

- På trods af nedjusteringen er jeg overbevist om, at vi med udgangspunkt i vores gode produkter og services og diversificerede forretningsmodel fortsat vil betjene vores kunder effektivt samtidig med at vi fortsat eksekverer vores plan om at blive en bedre bank, slutter Carsten Egeriis i meddelelsen.