Forbrugernes syn på økonomien forbliver i kulkælderen

Forbrugernes syn på deres egen og hele Danmarks økonomi fortsætter med at være historisk sort.

De danske forbrugere ser fortsat mere dystert på deres egen og Danmarks økonomiske situation og fremtid.

Det viser Danmarks Statistiks indeks for forbrugertilliden, der er i juni faldet til minus 24,8.

Dermed er indekset på det laveste niveau, Danmarks Statistik nogensinde har målt.

Indekset bygger på nogle spørgsmål blandt et repræsentativt udsnit af danskere. Her bliver de spurgt til deres egen og landets økonomisk situation.

De bliver spurgt, om situationen er bedre i dag end for et år siden, og de bliver spurgt, om de tror, at situationen er bedre om et år.

Folk holder igen med større køb

Dermed siger indekset både noget om forbrugernes syn på udviklingen det seneste år, men også om deres forventninger til det næste år.

Desuden skal de også svare på, om det er et godt tidspunkt at købe eksempelvis et fjernsyn, en vaskemaskine eller lignende.

Tallene fra Danmarks Statistik viser dog, at de fleste ikke mener, at det er nogen god idé i øjeblikket. Indikatoren er således på minus 33, hvor gennemsnittet de seneste seks måneder har været minus 23.

Forbrugerprisindeks

  • Et repræsentativt udsnit af danskere bliver hver måned spurgt af Danmarks Statistik om deres syn på økonomi.
  • Spørgsmålene handler både om det seneste år og det kommende år.
  • Spørgsmålene kommer med fem svarmuligheder: Meget bedre, lidt bedre, det samme, lidt dårligere eller meget dårligere.De svar muligheder regner Danmarks Statistik om til en talværdi.

  • Eksempelvis tæller det for 100, hvis en adspurgt svarer, at situationen i dag er "meget bedre" end for et år siden.Det tæller for minus 50, hvis en adspurgt svarer, at vedkommende tror, at situationen er "lidt værre".

  • Alle tallene bliver lagt sammen. Dermed er et negativt indeks et udtryk for, at de adspurgte synes skidt om den økonomiske situation og udsigt.

Fra slemt til værre

Samlet set er der få ting, der vil være bedre, hvis man skal tro danskernes forudsigelser om økonomien.

Både den enkelte families økonomi og Danmarks samlede økonomi vil således være dårligere stillet om et år end i dag, hvis man skal tro på forbrugernes prognose, ligesom priserne og arbejdsløsheden vil være højere.

I de fleste tilfælde er forbrugerne endda blevet mere pessimistiske end de var i maj. Kun når man kigger på forbrugernes forventningerne til priserne om et år, er der lidt bedring at spore.