Business

Harboe varsler prisstigninger

Harboe vil i det kommende år blandt andet skrue op for markedsføringen for at skabe fornyet vækst.

Bryggeriet Harboes årsregnskab er påvirket af markante prisstigninger på råvarer, transport og energi.

Samtidig har øget konkurrence på hjemmemarkederne medvirket til, at væksten ikke blev på niveau med forventningerne.

Det fremgår af Harboes Bryggeriers årsregnskab for perioden 2021/2022.

På bundlinjen er årets resultat for det danske bryggeri et lille overskud på 0,1 millioner kroner efter skat. Sidste år var overskuddet 5,2 millioner kroner.

Fokus på egne mærker

Første halvår af regnskabsåret var positivt for bryggeriet, hvor forventningerne blev overgået. Men andet halvår blev "væsentligt påvirket" af blandt prisstigninger og øget konkurrence.

Harboes bestyrelsesformand, Bernhard Griese, uddyber, at de forhold blev yderligere forstærket af krigen i Ukraine.

Og det satte altså en dæmper på væksten og påvirkede indtjeningen negativt. Det siger han i en pressemeddelelse.

Harboe vil i det kommende år have fokus på at styrke egne mærker. Samtidig vil man skrue op for markedsføringen. Det sker med henblik på at skabe fornyet vækst - særligt på det danske marked.

Højere priser

Derudover lægger bryggeriet, som blandt andet står bag Harboe Pilsner, op til prisstigninger som svar på de højere priser på blandt andet råvarer og transport.

- Vi vil i det kommende år have fokus på at gennemføre de nødvendige stigninger i vores salgspriser som følge af de meget høje og fortsat stigende inputpriser, siger Bernhard Griese.

Resultatet i årsregnskabet 2021/2022 blev minus syv millioner kroner før skat.

For det kommende regnskabsår er forventningen, at resultatet før skat lander mellem minus 30 millioner og plus 10 millioner kroner.

Årsagen til det store spænd i forventningen er, at der ifølge Harboe er meget usikre markedsforhold, ligesom at der også ventes en fortsat effekt af krigen i Ukraine.