EU-aftale om mindsteløn er på plads

Trods hård modstand fra blandt andet Danmark er der nu indgået en EU-aftale om mindsteløn.

En aftale om mindsteløn i EU er faldet på plads mellem EU-Parlamentet og Rådet. Det oplyser EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen i en pressemeddelelse, efter at EU-parlamentet og Rådet natten til tirsdag blev enige om aftalen.

- EU har leveret på sit løfte. De nye regler for mindsteløn vil beskytte arbejdets værdighed og sikre, at arbejde betaler sig, siger Ursula von der Leyen.

Forslaget om mindstelønnen blev fremsat af EU-Kommissionen i 2020. Efterfølgende har forslaget til direktiv i en periode mødt særdeles hård modstand fra den danske regering.

Bekymringen har grundlæggende været, at EU ikke skal fastsætte regler på et område, som i Danmark varetages af arbejdsmarkedets parter.

Aftalen skal nu formelt godkendes i EU-parlamentet og i Rådet, før den træder i kraft. Sverige vil sige nej, mens Danmark er skeptisk og ifølge beskæftigelsesminister, Peter Hummelgaard (S) nu vil nærlæse aftalen "meget nøje.

- Der er vist ingen tvivl om, at Danmark aldrig har ønsket et direktiv om mindsteløn. Derfor er jeg selvfølgelig også ærgerlig over, at direktivet ser ud til at blive en realitet, siger han i en pressemeddelelse.

Den nordiske modstand er dog i sig selv ikke nok til at bremse aftalen, der kan vedtages med kvalificeret flertal.

FH: Vil ramme den danske model

Den danske bekymring er flere gange blevet forsøgt imødegået eller imødekommet i Bruxelles. Og det budskab gentager Ursula von der Leyen tirsdag.

- Det vil alt sammen ske i fuld respekt for de nationale traditioner og arbejdsmarkedets parters autonomi, siger Ursula von der Leyen og italesætter dermed den bekymring, som blandt andre Danmark og Sverige har haft.

Hos arbejdsmarkedets parter er man dog ikke så sikker.

I pressemeddelelsen fra ministeriet konstaterer Lizette Risgaard, formand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), at det vil få negative konsekvenser for den danske model.

- Det er vi heldigvis enige med både regeringen og arbejdsgiverne om. Nu skal vi lige have tid til at se nærmere på, hvad aftalen fra Bruxelles indeholder, før vi kan vurdere, hvad næste skridt skal være, lyder det.

Samme melding kommer fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Ingen grund til bekymring, mener jobkommissær

Danmark og Sverige har tidligere samlet i alt ni lande bag et holdningspapir, hvor de udtrykker bekymring om forslaget til direktiv for en mindsteløn i EU.

EU's jobkommissær, Nicolas Schmit, har dog adskillige gange sagt, at Danmark ikke skal være bekymret for den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter forhandler løn og arbejdsvilkår.

Undervejs i diskussionerne med EU-Kommissionen har statsminister Mette Frederiksen (S) erklæret sig tryg ved, at den danske model ikke var truet.

Socialdemokratiets EU-Parlamentariker Marianne Vind er dog tirsdag kritisk over for aftalen.

- I sidste ende kan det her betyde, at Kommissionen og EU-domstolen kan tvinge Danmark til at indføre en mindsteløn, siger Marianne Vind.

Hun tager dermed fat i den bekymring, som også Enhedslistens Nikolaj Villumsen har rejst for, at forslaget - uden at det er intentionen - risikerer at indføre en lovbestemt mindsteløn i Danmark.

Danmark fremhævet som godt eksempel

Ifølge EU-Kommissionen vil direktivet give mulighed for, at lande som Danmark kan fortsætte med deres nuværende model.

Faktisk bliver den danske model fremhævet som et godt eksempel, blandt andet fordi den sikrer de ansatte de bedste løn- og arbejdsvilkår.

Ifølge EU-Kommissionen er målet med direktivet tværtimod at sikre, at mindstelønnen er høj nok i lande - der i modsætning til Danmark - har en lovbestemt mindsteløn.

Forsikringerne fra EU-Kommissionen er dog ikke nok til at overbevise Marianne Vind. Hun mener, at EU-Kommissionen træder ind på et område, hvor de ikke må lave lovgivning. Derfor er hun klar til at anlægge sag mod EU:

- Hvis det her forslag reelt set indfører mindstelønninger i Danmark, kommer jeg til at slå på tromme for, at Danmark, om vi så skal gøre det alene, anlægger sag mod EU, siger Marianne Vind.