Danmarks økonomi skrumper - coronatest er en del af forklaringen

Danmarks Statistik skønner i et estimat, at dansk økonomi er skrumpet ganske lidt i første kvartal af 2022

Danmarks økonomi ser ud til at være gået en smule tilbage i første kvartal i 2022.

I et skøn fra Danmarks Statistik vurderes økonomien at skrumpe med med 0,1 procent.

Bnp er en forkortelse for bruttonationalprodukt. Det er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om en økonomi vokser eller skrumper.

Corona spøger stadig

Danmarks Statistik bemærker, at der er stor usikkerhed i estimatet - særligt som følge af påvirkninger af coronapandemien.

Derudover skal det bemærkes, at faldet er sammenlignet med perioden inden - 4. kvartal 2021 - og at Danmarks bnp var vokset ganske meget her.

Med hensyn til skønnet om et fald i bnp på 0,1 procent i første kvartal i 2022 skriver Danmarks Statistik, at det især er en tilbagegang i det offentlige og i tjenesteydende erhverv rettet mod husholdninger, der trækker ned.

Flere økonomer bider mærke i, at det særligt er afskeden med store dele af den offentlige testindsats, som har trukket ned i perioden.

En af de økonomer er Tore Stramer, cheføkonom i Dansk Erhverv.

- Det er primært et fald i aktiviteten i den offentlige sektor, der har drevet faldet i bnp i første kvartal.

- Udfasningen af testindsatsen med videre fra februar og frem har simpelthen sænket aktiviteten mærkbart i sundhedssektoren, skriver han i en kommentar.

Omvendt har økonomien i første kvartal nydt godt af fremgang i industrien, bygge- og anlægssektoren samt indenfor erhvervsservice.