Business

Lille opbremsning i USA's inflation - men ingen trøst

Inflationen steg til det hidtil højeste niveau i marts, men er bremset en smule op i april, viser tal.

De amerikanske forbrugerpriser steg i april med 8,3 procent. Det betyder en lille opbremsning i den inflation, der har præget amerikansk økonomi.

Det viser tal fra den amerikanske regering.

Tallet er et udtryk for udviklingen i priserne sammenlignet med april sidste år.

Lille fald fra marts til april

Det tilsvarende tal for marts var 8,5 procent. Det var det hidtil højeste niveau i år.

Men selv om det er tale om et lille fald fra marts til april, så er der næppe jubel i den amerikanske regering og centralbank. Her havde man håbet på et fald i april til 8,1 procent.

Men effekterne af coronaen og krigen i Ukraine og har godt fat i den amerikanske økonomi med et betydeligt inflationspres.

- I et historisk perspektiv skal vi tilbage til 1982 for at finde en lige så høj inflation, som tilfældet er i disse måneder, konstaterer Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Den amerikanske økonomi har oplevet solide 16 måneders fremgang i beskæftigelsen, og det lægger sammen med (..) høj inflation et massivt pres på den amerikanske centralbank om at stramme pengepolitikken, siger han.

Klassisk medicin mod inflation

Det skete allerede i sidste uge, hvor den amerikanske forbundsbank satte renten op med et halvt procentpoint.

Det er det klassiske medicin mod stigende inflation: At sætte renten op.

Inflationen i Europa er næsten oppe i samme niveau som i USA. Lederen af Den Europæiske Centralbank (ECB), Christine Lagarde, lod onsdag forstå, at ECB er tæt på at sætte renten op under bankens møde i juli.

Stigende priser på el, fødevarer og gas

I Danmark har den stigende inflation særligt sat sig i stigende priser på el, fødevarer, brændstoffer og gas.

Alene i april var forbrugerpriserne 6,7 procent højere end samme måned sidste år, hvilket er den største stigning, forbrugerpriserne har taget på et år siden 1984.

Det har medført en diskussion om, hvorvidt borgere skal kompenseres for de stigende priser. Blandt andet har førende økonomer udtrykt bekymring for, at det kan føre til overophedning, hvis politikerne sender for mange penge ud i samfundet.