Business

Dansk økonomi i endnu bedre form end forventet

Væksten steg, og ledigheden faldt. Men nye trusler lurer forude for dansk økonomi.

I forvejen kunne der ikke være tvivl om, at dansk økonomi oplevede historisk høj vækst i 2021.

Nu tyder det på, at det er gået endnu bedre end hidtil antaget.

I en ny opgørelse har Danmarks Statistik opgjort væksten i 2021 til 4,7 procent. Det er højere end et tidligere estimat på 4,1 procent og betydeligt mere end de bedste år inden finanskrisen.

Samtidig er andelen af ledige igen faldet, så det danske arbejdsmarked nu kun er et my fra de bedste dage inden finanskrisen.

Fra januar til februar faldt antallet af ledige således med 3400 personer, hvilket bragte ledigheden fra 2,7 procent ned til 2,5 procent.

Højere energipriser kan presse

Ledighedstallene, der også stammer fra Danmarks Statistik, omfatter de første fire dage af den russiske invasion af Ukraine.

Ifølge Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, ser arbejdsmarkedet dog foreløbig ikke ud til at være synderlig påvirket af invasionen af Ukraine.

Hun siger dog, at krigen og effekterne ad omveje kan få betydning for arbejdsmarkedet. Et eksempel er de stigende energipriser, som er en af effekterne af krigen.

- Efterhånden som de høje energipriser slår igennem hos virksomheder og forbrugere, må vi forvente lavere efterspørgsel og ultimativt højere arbejdsløshed end ellers, siger Sofie Holme Andersen.

En ny virkelighed forude

Med en BNP-vækst på 4,7 procent var 2021 det bedste år for Danmarks økonomi siden 1994. Dengang voksede økonomien med 5,3 procent på ét år.

Væksten skal dog ses i lyset af, at dansk økonomi var hårdt ramt af coronapandemien i 2020, og derfor er sammenligningstallene også svagere end normalt.

Men Danmarks økonomi står over for en ny virkelighed i år

Jeppe Juul Borre, cheføkonom ved Arbejdernes Landsbank

- Danmarks økonomi er i rigtig storform i øjeblikket. Det er nogle – positivt – vanvittige væksttal, vi er blevet præsenteret for, og jeg betragter det som en kraftpræstation, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank til TV 2.

Hvad er bnp?

  • Bnp står for bruttonationalprodukt, og tallet fortæller, om dansk økonomi vokser eller skrumper. 
  • Bnp er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. Bnp er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.
  • FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af Bnp, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilde: Danmarks Statistik

Han fortæller, at der er flere årsager til den store vækst i 2021. En af forklaringerne er, at vi som forbrugere har brugt en masse penge, men også industrien og byggesektoren er kommet godt gennem krisen.

- Men Danmarks økonomi står over for en ny virkelighed i år sammenlignet med sidste år, lyder den økonomiske vejrudsigt fra cheføkonomen.

Det skyldes ikke mindst den usikkerhed, der er fulgt i kølvandet på den russiske invasion af Ukraine, siger han. Samtidig er inflationen steget til det højeste niveau i adskillige årtier, hvilket både sænker danskernes råderum rent økonomisk, men som også påvirker virksomhedernes lyst til at investere.

Endelig bliver den danske eksport påvirket, lyder det fra Jeppe Juul Borre:

- Vores samhandel med Ukraine og Rusland er begrænset, men hvis det sætter sig i den europæiske økonomi, vil det smitte negativt af på den danske eksport. Men det er vigtigt at sige, at usikkerheden er meget stor i øjeblikket.