Business

Saxo Bank politianmeldt - overtrædelserne er alvorlige og omfattende, vurderer tilsyn

Både Finanstilsynet og Saxo Bank oplyser, at banken siden har ændret praksis. Alligevel kan den blive straffet med bøde.

Finanstilsynet har politianmeldt Saxo Bank.

Det oplyser tilsynet i en pressemeddelelse, hvor overtrædelserne beskrives som ”alvorlige og omfattende”.

I en kommentar til politianmeldelsen udtaler Saxo Banks risiko- og compliance-direktør Steen Blaafalk, at banken ser med stor alvor på sagen, og at ”fejlkilderne” blev rettet sidste år.

Saxo Bank vil desuden samarbejde fuldt ud med myndighederne i sagen, oplyser han.

Ifølge Finanstilsynets meddelelse kan sagen ende med en bøde til Saxo Bank, men hvor mange penge, det eventuelt kan komme til at koste banken, fremgår ikke.

Fejl stod på i 3,5 år

Finanstilsynet skriver, at Saxo Banks ulovlige praksis har stået på i cirka 3,5 år – fra januar 2018 til juni 2021 – og at banken i denne periode ikke har levet op til sine forpligtelser.

Som følge af det såkaldte MiFIR-direktiv, der blev vedtaget på EU-niveau i 2018, skal Saxo Bank fortælle det til Finanstilsynet, når banken på egne eller på kunders vegne foretager transaktioner med finansielle instrumenter.

- Dette skal ske så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag, skriver Finanstilsynet i sin meddelelse om Saxo Bank.

Men fra 3. januar 2018, hvor MiFIR-reglerne trådte i kraft, og indtil 30. juni 2021 har Saxo Bank ”haft et betydeligt antal fejl eller mangler” i deres indberetninger om transaktioner til Finanstilsynet.

- Det er Finanstilsynets vurdering, at det betydelige antal fejl ikke skyldes enkeltstående svagheder, men at Saxo Bank generelt ikke har haft rimelige foranstaltninger i perioden til at sikre en korrekt indberetning, skriver Finanstilsynet.

Svækker tilsynet

Et finansielt instrument dækker over en bred skare af ting, og kan være alt fra simple aktiehandler til fonde eller ETF’er, køb- og salgsoptioner eller endnu mere komplicerede finansielle størrelser.

Formålet med, at Saxo Bank og andre, der forhandler værdipapirer, skal oplyse sådanne handler til Finanstilsynet, er, at tilsynet skal kunne holde øje med for eksempel insiderhandel, markedsmanipulation og andre ulovligheder.

Når ikke der bliver indberettet korrekt eller rettidigt, svækker det både Finanstilsynet og andre EU-tilsynsmyndigheders mulighed for at holde øje med pengemarkederne.

- I perioden fra 2018 og indtil sommeren 2021 har vi desværre haft mangler i vores transaktionsindberetninger ligesom vi ikke haft tilstrækkelige kontrolinstanser på området, udtaler Steen Blaafalk fra Saxo Bank om sagen.

Både Saxo Bank selv og Finanstilsynet bemærker, at Saxo Bank siden har ændret praksis, så indberetningerne fremadrettet sker efter reglerne.