Business

Største BNP-vækst i Danmark i 27 år

Dansk økonomi voksede markant sidste år oven på et coronaramt 2020. Væksten er ikke set højere siden 1994.

Dansk økonomi voksede med hele 4,1 procent sidste år, viser Danmarks Statistiks opgørelse af bruttonationalproduktet (BNP) for 2021.

Så kraftig vækst er ikke set siden 1994, hvor det tilsvarende tal var 5,3 procent.

Tallene skal dog ses i lyset af, at dansk økonomi var hårdt ramt af coronapandemien i 2020, og derfor er sammenligningstallene også svagere end normalt.

En økonomi i høj fart

Fremgangen skyldes især medicinalindustrien og øget aktivitet i sundhedsvæsenet og på de kommunale velfærdsområder.

Og den understreger, at dansk økonomi er oppe i høj fart lige nu, mener Allan Sørensen, der er cheføkonomi i Dansk Industri.

- Den gode udvikling kan også ses på arbejdsmarkedet hvor beskæftigelsen er buldret i vejret, ledigheden raslet ned og manglen på medarbejdere historisk høj, siger Allan Sørensen.

Han tror dog, at det bliver svært at nå samme vækstrate i 2022, og Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, er af samme opfattelse. Begge forventer en vækst på omkring tre procent i år.

- Først er begrænsninger for økonomien med mangel på materialer og arbejdskraft blevet mere udtalte i 2021 og ind i 2022, og hertil har sidenhen den aktuelle konflikt mellem Rusland og Ukraine et iboende risikoelement set med økonomiske briller.

Hvad er BNP?

  • BNP står for bruttonationalprodukt, og tallet fortæller, om et lands økonomi vokser eller skrumper. 
  • BNP er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. BNP er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.
  • FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af BNP, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilde: Danmarks Statistik

Russisk invasion kan ramme

Finansminister Nicolai Wammen (S) glæder sig over de flotte tal, men forbereder sig også på, at Ruslands invasion af Ukraine kan ramme dansk økonomi.

- Det vil have omkostninger for os alle. Det er endnu for tidligt at sætte tal på, dertil er situationen for usikker.

- Men det er en afgørende positiv faktor, at dansk økonomi står med et stærkt udgangspunkt. Det betyder, at vi står bedre rustet til at håndtere de udfordringer, vi nu står overfor, siger han i en kommentar.

Danmarks Statistik understreger, at der er større usikkerhed omkring beregningerne for 2021 end sædvanligt på grund af de usædvanlige omstændigheder, som corona har medført.