S vil have vurderet Danske Banks næstformands hæderlighed efter afsløring

Næstformanden i Danske Bank er involveret i sag om skattemisbrug for mere end en milliard. Nu vil Socialdemokratiet have Finanstilsynet ind i sagen.

Kan man være næstformand i Danmarks største bank og samtidig være involveret i en sag om skattemisbrug for mere end en milliard kroner?

Det spørgsmål vil Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, nu have Finanstilsynet til at undersøge.

Onsdag kunne 'Operation X' afsløre, at Danske Banks næstformand, Jan Thorsgaard Nielsen, var direktør i flere selskaber under konsortiet Nordic Telephone Company (NTC), som var en kontroversiel ejer af TDC mellem 2006 og 2013.

Konsortiet, som er ejet af fem kapitalfonde, førte ifølge Skattestyrelsen 4,5 milliarder kroner via gennemstrømningsselskaber i Luxembourg og til skattely som Caymanøerne, Guernsey og Delaware.

Overførslerne var skattemisbrug ifølge to domme fra Østre Landsret 3. maj 2021 og 25. november 2021.

Jan Thorsgaard Nielsen vil ikke deltage i et interview om sin fortid, men skriver til TV 2, at han "tager på det kraftigste afstand fra enhver form for skatteunddragelse".

Man kunne da godt forvente et svar fra Jan Thorsgaard Nielsen om hans holdning til det

Torsten Schack Pedersen, erhvervsordfører, Venstre

Direktør under Nordic Telephone Company (NTC)

Jan Thorsgaard Nielsen var mellem 2006 og 2011 direktør i flere selskaber under konsortiet Nordic Telephone Company (NTC), som ejede TDC mellem 2006 og 2013.

Konsortiet var en omstridt ejer af TDC, blandt andet på grund af ejerstrukturen med flere selskaber i skattely.

Ifølge domme fra Østre Landsret sendte NTC 4,5 milliarder kroner fra Danmark til kendte skattely som Caymanøerne, Guernsey og Delaware uden at betale skat undervejs.

Tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen har kaldt NTC's ejerskab af TDC for danmarkshistoriens største selskabstømmersag.

Finanstilsynet bør foretage en ny vurdering

Siden finanskrisen er der indført skærpede krav til ledelser og bestyrelser i banker, blandt andet når det gælder deres etik og moral.

Ifølge de såkaldte Fit and Proper-regler skal bestyrelsen i et kreditinstitut have en række kompetencer for at kunne fungere på betryggende vis. Bestyrelsesmedlemmer skal ifølge reglerne blandt andet have et godt omdømme og udvise hæderlighed og integritet.

Socialdemokratiets erhvervsordfører, Orla Hav, mener, at Finanstilsynet bør foretage en helt ny Fit and Proper-vurdering af Jan Thorsgaard Nielsen og undrer sig i samme ombæring over, at næstformanden i Danske Bank ikke vil stille op til interview om sin involvering i sagen.

- Danske Bank er Danmarks største bank og spiller derfor en helt særlig rolle i Danmark. Hvis de gerne vil genskabe tilliden hos befolkningen, så bør de kunne tale åbent om den her slags. Det ville være mit helt klare råd til dem, og det råd kan de få helt kvit og frit, siger Orla Hav.

Finanstilsynet vil ikke kommentere den konkrete sag, men skriver, at tilsynet skal orienteres, hvis der sker ændringer i forhold, der kan have relevans i forbindelse med en Fit and Proper-vurdering.

Finanstilsynet skriver, at netop retssager ofte vil være relevante i Fit and Proper-vurderinger.

Hvad er et gennemstrømningsselskab?

Ifølge Skattestyrelsen har store danske virksomheder i en lang årrække benyttet gennemstrømningsselskaber i for eksempel Luxembourg til at overføre milliarder til skattely.

I 2019 gav EU-Domstolen den danske stat medhold i, at hvis selskaberne ikke havde en forretningsmæssig begrundelse og kun tjente til at undgå beskatning, var der tale om skattemisbrug.

Siden har Østre Landsret tilsluttet sig den fortolkning i flere domme sidste år. 

Et gennemstrømningsselskab er kendetegnet ved at have få eller slet ingen ansatte og ofte heller ikke et kontor, men blot en postkasse eller c/o-adresse hos et andet selskab.

Kan have handlet mod Danske Banks egne retningslinjer

Næstformanden i Danske Bank kan i sin tid have handlet i strid med Danske Banks egen nuværende skattepolitik, som meget klart siger, at Danske Bank ikke deltager i "aggressiv skatteplanlægning", og lægger vægt på, at man følger "hensigten" med loven.

- Som jeg forstår det, skriver Danske Bank, at de ikke medvirker til aggressiv skatteplanlægning, og det er det her jo. Om det er lovligt eller ej bliver i sidste ende afgjort af Højesteret, men man kunne da godt forvente et svar fra Jan Thorsgaard Nielsen om hans holdning til det, siger Venstres erhvervsordfører, Torsten Schack Pedersen.

Bør Finanstilsynet genvurdere, om Jan Thorsgaard Nielsen er Fit and Proper til at sidde som næstformand i bestyrelsen?

- Jeg forventer, at Finanstilsynet altid tilser, at Fit and Proper-reglerne bliver overholdt, siger Torsten Schack Pedersen.

Krav om åbenhed

Erhvervsordførere fra Socialdemokratiet, Venstre, Enhedslisten og SF mener alle, at Jan Thorsgaard Nielsen bør tale åbent om sin involvering i sagen om skattemisbrug.

- Jeg synes, at den måde at bruge gennemstrømningsselskaber på er ren og skær grådighed. Så selvfølgelig bør Jan Thorsgaard Nielsen stille sig frem og forklare, om han synes, det er rimeligt, at der er blevet ageret på den her måde, siger Enhedslistens erhvervsordfører, Rune Lund.

SF's erhvervsordfører, Lisbeth Bech-Nielsen, ønsker en mere åben dialog om ledere og bestyrelsesmedlemmer i toppen af erhvervslivet.

- Når vi har særlige regler på det finansielle område, så er det jo, fordi de store banker har magten til at vælte hele vores samfundsøkonomi, som vi har set eksempler på ikke mindst under finanskrisen, siger Lisbeth Bech-Nielsen og fortsætter:

- At man vælger at sætte en mand, der har været så direkte involveret i en af de største skattesager i nyere tid, i spidsen for Danske Bank, som er vores største bank og en systemisk vigtig bank, og med al den historik, der er om den bank – det forstår jeg simpelthen ikke.

Skattefidusen

Reglerne er sådan, at virksomheder i Danmark kan overføre udbytte eller rentebetalinger skattefrit til moderselskaber i EU-lande, som Danmark har en såkaldt dobbeltbeskatningsoverenskomst med.

Overførslerne er dog kun skattefrie, hvis EU-selskabet rent faktisk er den reelle ejer/moderselskab.

Er EU-selskabet blot en tom skal og kun et såkaldt gennemstrømningsselskab, fordi EU-selskabet i virkeligheden er ejet af et selskab i et skattely som Jersey eller Caymanøerne, så er overførslerne ikke skattefrie, og så er der ifølge EU-Domstolen og Landsretten tale om skattemisbrug.

Årelang retsstrid var en "åben dialog"

TV 2 har henvendt sig til bestyrelsesformanden i Danske Bank, Karsten Dybvad, for at få at vide, om han kendte til Jan Thorsgaard Nielsens rolle i de selskaber i Luxembourg, som ifølge landsretten var gennemstrømningsselskaber og medvirkede til skattemisbrug.

Karsten Dybvad er ikke vendt tilbage på TV 2s henvendelser. Tidligere i denne uge meddelte han sin afgang fra bestyrelsen ved den kommende generalforsamling.

Jan Thorsgaard Nielsen vil ikke selv stille op til interview om sagen. I en mail skriver han, at han ikke vil udtale sig, fordi sagen er anket til Højesteret.

I mailen kalder han den årelange strid, som Skatteministeriet har ført mod konsortiet NTC i Landsskatteretten, i EU-Domstolen og senest i Østre Landsret, for en "åben dialog", som parterne har haft.

Den åbne dialog, som Jan Thorsgaard Nielsen henviser til, er en klar afgørelse fra EU-Domstolen, som i 2019 gav Skatteministeriet medhold i, at selskaberne i Luxembourg var gennemstrømningsselskaber. Og at der dermed var tale om skattemisbrug.

En fortolkning af skattereglerne, som Landsretten nu har tilsluttet sig.

Har du oplysninger om denne sag eller andre tips, så kan du kontakte Operation X-redaktionen på x@tv2.dk eller via tv2.dk/secure, hvor du kan skrive helt anonymt.