Mærsk tjente over 100 milliarder, men betalte kun 4,5 milliarder kroner i skat

Mærsk og de andre danske rederier er underlagt nogle særlige skatteregler. Det kritiserer SF og Enhedslisten.

A.P. Møller-Mærsk har onsdag præsenteret Danmarkshistoriens største overskud med et plus på hele 117,5 milliarder kroner i 2021.

Samme år har rederiets skatteudgifter ligget på bare 4,5 milliarder kroner, fremgår det af årsregnskab. Den lave beskatning er dog hverken en fejl eller udtryk for snyd. Der er tværtimod en helt særlig skatteregel i spil.

De danske rederier er nemlig underlagt såkaldt tonnageskat, og det betyder, at deres skat ikke er afhængig af deres indtjening modsat borgerne og de andre virksomheder.

Beskattes uanset sted

Ifølge A.P. Møller-Mærsks administrerende direktør, Søren Skou, er det en fordel for Danmark at have tonnageskat, da det sikrer konkurrencedygtighed i rederierhvervet.

- Derudover gør tonnageskatten, at Danmark får skatteindtægter fra shipping, der foregår i Stillehavet og alle mulige andre steder. Hvis vi havde været almindeligt beskattet, skulle vi have betalt skat de steder, hvor vi sejlede, siger Søren Skou til TV 2.

Hvad er tonnageskat?

Tonnageskatten kan beskrives som en vægtafgift, hvor rederierne betaler et fast skattebeløb per nettoton, de råder over. Rederierne betaler således tonnageskat uanset indkomst og overskud.

Det er EU, som har anbefalet tonnageskatordningen, og den har været gældende i Danmark siden 2001.

Kilde: Danmarks Rederiforening

Han tilføjer, at det er vigtigt at kigge på tonnagebeskatningen over en længere årrække:

- Nogle år går det godt, andre år går det knap så godt. Mellem 2011 og 2021 havde det i syv ud af de ti år været det fordel for Mærsk at være selskabsbeskattet.

Ønsker tonnageskatten afskaffet

Tonnageskatten har været gældende i Danmark i 20 år og blev blandt andet indført for at holde rederierne på dansk jord.

Men både SF og Enhedslisten har kritiseret ordningen.

- Vi er imod, at man har indført tonnageskatten, og med det, som nu sker i Mærsk, står det lysende klart, at rederierne i øjeblikket tjener styrtende, men stort set ikke betaler noget i skat, sagde Henning Hyllested, som er Enhedslistens transportordfører, til Berlingske i sidste uge.

Lisbeth Bech-Nielsen, som er finans- og skatteordfører for SF, kalder det en "uskik," at A.P. Møller-Mærsks beskatning er lav.

- Jeg synes, det er urimeligt for andre dele af erhvervslivet, som betaler mange gange det, Mærsk betaler.