Business

SAS-ansatte i nødråb til regeringen: - Ikke værdigt

Den danske stat ejer godt en femtedel af flyselskabet SAS. Men sådan skal det måske ikke være i fremtiden, mener SF.

Med ejerskab følger ansvar.

Det mener i hvert fald en række medarbejdere og fagforbund, der er utilfredse med arbejdsforholdene i flyselskabet SAS.

Torsdag har de sendt et åbent brev til regeringen, hvor de beder politikerne om at gøre noget:

- Vores allesammens flyselskab presser sine ansatte på en måde, som ikke kan være et statsejet selskab værdigt, lyder det blandt andet i brevet, der er sendt til beskæftigelses-, finans- og statsministeren.

Vi er reduceret fra mennesker af kød og blod til tal i Excel-arket

Brevet fra de syv fagforeninger

Brevet er underskrevet af syv fagforbund og lander midt i en større konflikt mellem SAS’ ledelse og medarbejdere.

Med brevet håber de ansatte, at politikerne vil komme dem til hjælp, da den danske stat ejer godt en femtedel af aktierne i flyselskabet.

"Kreative virksomhedskonstruktioner"

Striden mellem SAS’ ledelse og de ansatte stammer fra coronaepidemiens start sidste forår.

Her valgte tusindvis af medarbejdere at blive hjemsendt på ulønnet orlov, fordi de forventede at genoptage deres arbejde, så snart verden igen var mere normal.

Men nu, godt halvandet år senere, er fly- og rejsebranchen stadig på vej tilbage fra det, der er blevet beskrevet som den dyreste og dybeste krise i adskillige årtier.

I slutningen af oktober sagde SAS’ topchef, hollandske Anko van der Werff, i et interview med mediet Finans, at selve SAS’ overlevelse og fremtid var på spil, hvis man ikke evnede at omstille sig til at konkurrere med lavprisselskaber som Ryanair.

Det er samme konkurrencesituation, som SAS’ ledelse har brugt til at forklare, hvorfor man ansætter folk i datterselskabet SAS Connect, mens medarbejdere stadig er hjemsendt på ulønnet orlov.

Omvendt har fagforeningerne anklaget ledelsen for, at de bruger datterselskaber som SAS Connect som en måde at flytte hjemsendte medarbejdere over på ringere vilkår.

- SAS finder på stadigt mere kreative virksomhedskonstruktioner, som udnyttes til at presse vores kollegaer, lyder kritikken blandt andet i brevet.

Kød og blod i Excel

Det er dog ikke kun SAS Connect, der har vakt røre blandt medarbejderne i flyselskabet.

Fra bagagemedarbejderne går kritikken blandt andet på, at det er blevet for hårdt at være ansat, og at arbejdsvilkårene er blevet for dårlige.

- Vi ansatte er reduceret fra mennesker af kød og blod til tal i Excel-arket, lyder et af skudsmålene i brevet.

Til TV 2 siger SAS' direktør i Danmark Simon Pauck Hansen, at man er nødt til at forholde sig til konkurrencesituationen.

Simon Pauck Hansen, er der forskel på den måde, man kan drive et lavprisselskab, og så den måde, et delvist statsejet selskab som jeres skal drives på?

- Selvfølgelig har vi et stort ansvar som delvist statsejet selskab. Vi har overenskomst på samtlige af de jobs, som vi tilbyder i Danmark, så vi kan tilbyde stabile og gode vilkår for de ansatte. Det er i kontrast til visse lavprisselskaber, som vi konkurrerer mod, siger Simon Pauck Hansen til TV 2.

I fagforeningerne er det dog ikke alle, der køber SAS' forklaring med konkurrencesituationen.

Christa Ceré, der som formand for de kabineansattes forening CAU er medunderskriver af brevet, peger på, at de ansatte før har været igennem sparerunder, men at denne gang er anderledes.

- Her taler vi om et selskab, der har fået store kapitalindsprøjtninger fra statens side, siger hun til TV 2.

Christa Ceré, er medunderskriver af brevet, peger på, at de ansatte før har været igennem sparerunder, men at denne gang er anderledes.

Men Christa Ceré, en virksomhed skal tjene penge for at overleve. SAS har underskud i øjeblikket. Hvis ikke man skal spare hos medarbejderne, hvor så?

- Man må ind og kigge på alle bække små. Man må vende det hele på hovedet, og så må man håbe på, at vi kommer noget mere i luften.

SF hælder mod at sælge

Brevet fra de syv fagforbund til regeringen kommer samtidig med, at der er varslet demonstration ude foran Christiansborg.

Her er formålet at råbe politikerne op, men over for TV 2 afviser regeringen at blande sig i konflikten.

- Den danske stats medejerskab af SAS udøves i henhold til statens ejerskabspolitik, herunder princippet om armslængde mellem staten og SAS’ ledelse, oplyser Finansministeriet i et skriftligt svar.

Allerede inden demonstrationen og brevet er det dog lykkes for de SAS-ansatte at få ørenlyd på Christiansborg.

Onsdag sagde SF’s beskæftigelsesordfører Karsten Hønge til mediet Mobilty Watch, at staten måske burde sælge sine aktier i flyselskabet, hvis selskabet vil flyve på vilkår, der minder om dem, som andre tidligere har fået kritik for.

- Når de ikke leverer noget andet end det, som andre kan - tværtimod nærmest - så synes jeg igen, at det må rejse den overvejelse, om det er noget, som vi skal have andele i, sagde Hønge.

Også Dansk Folkeparti og Enhedslisten erklærer sig over for MobilityWatch skeptiske, mens de konservatives beskæftigelses- og transportordfører Niels Flemming Hansen ikke mener, at der er et problem.