Business

Danske Bank gør det dyrere at have opsparinger stående

Ligesom Nordea og Jyske Bank sænker Danske Bank nu sin rente for indlån. Det sker med effekt fra mandag.

Den seneste tid har flere banker gjort det dyrere at have opsparinger stående.

Nu følger Danske Bank trop ved at sænke sin rente for indlån i Danmark. Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Konkret sænker Danske Bank sin rente for indlån over et vist beløb til minus 0,7 procent fra før minus 0,6 procent.

- For kunder med NemKonto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån, der overstiger 100.000 kroner.

- For kunder uden NemKonto i Danske Bank beregnes den negative rente af det samlede indlån, skriver banken i pressemeddelelsen.

Kommer efter Nordea og Jyske Bank

Har man 200.000 kroner stående på en konto med grænse på 100.000 kroner, vil man altså skulle betale for en opsparing på 100.000 kroner.

Det vil nu koste 700 kroner at have det beløb stående. Tidligere var prisen 600 kroner.

Ifølge Danske Bank sker ændringen med virkning fra mandag 25. oktober.

Tidligere har også Nordea og Jyske Bank sænket deres indlånsrenter på samme vis som Danske Bank.

Også for erhvervskunder foretager Danske Bank ændringer.

Standardrenten for erhvervskunder i Personal & Business-afdelingen med indlån med fast rente sænkes fra 1. december til at være minus 1,1 procent.

Samtidig fjerner banken rentespændet, der ligger mellem minus 0,75 og 1,0 procent, som standardrenten hidtil har været fastsat indenfor.

Ændringerne sker, efter at Nationalbanken 1. oktober sænkede sin rente.

Tendensen fortsætter

Renten hos Nationalbanken styrer delvist renten på bankkontoen, selvom det i sidste ende er bankerne selv, der bestemmer den.

- Vi må konstatere, at det lave renteniveau varer ved, og at de negative renter fortsætter med at falde.

- Det bliver vi som bank nødt til at reagere på for at sikre os den nødvendige kapital, siger Danske Banks erhvervsdirektør, Niels Bang-Hansen.

En af Nationalbankens vigtigste opgaver er at sikre, at kursen over for euro er nogenlunde den samme hele tiden.

For at sikre det greb Nationalbanken 1. oktober ind og sænkede renten, da kronen havde ligget stærkt over for euro.

Nationalbankens rente lægger sig tæt på renten hos Den Europæiske Centralbank (ECB), der er centralbank for lande i eurozonen.

Hvis renten i Nationalbanken for eksempel er markant højere end i ECB, vil det være mere attraktivt at købe danske kroner i stedet for euro.

Det vil betyde, at kronen vil stige i kurs og risikere at komme ud af det spænd, som den skal være i over for euro.

Renten har været på 0 procent eller negativ hos ECB siden 2012, og billedet har været nogenlunde det samme hos Nationalbanken.