Business

Væksten står til at blive den højeste i 27 år – det giver "en helt unik mulighed"

Den høje vækst kan være gode nyheder for langtidsledige. Men skal gevinsten være langvarig, skal vi spille vores kort klogt, siger cheføkonom.

Genoplivningen af den danske økonomi i kølvandet på coronakrisen går godt.

Beskæftigelsen er højere, end den var før krisen, og virksomheder higer efter arbejdskraft af snart sagt enhver slags.

- Det giver os en helt unik mulighed de kommende år, siger Erik Bjørsted, der er cheføkonom hos Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Hvis vi spiller vores kort rigtigt, kan vi nemlig få nogle af de mennesker, der ligger helt ude på kanten af arbejdsmarkedet, i job, mener Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har udarbejdet en prognose for dansk økonomi i de kommende år.

Den viser, at den danske vækst i 2021 står til at ende på 4,2 procent, hvilket vil gøre det til den stejleste økonomiske optur siden 1994.

Opturen åbner døre

Derudover forudsiger prognosen, at antallet af langtidsledige, som er notorisk svære at få i arbejde, kan falde til et niveau, der ligger lavere end før coronakrisen.

- De seneste måneder har vi set et fald i antallet af langtidsledige, og det er en indikation på, at riften om arbejdskraft er med til at åbne døren til arbejdsmarkedet for mange mennesker, siger Erik Bjørsted.

AE's prognose viser, at antallet af langtidsledige i år 2023 kan ligge på knap 20.000 personer. Til sammenligning ligger tallet i øjeblikket på omtrent 32.000, og i maj 2021 lå det på 40.000 personer.

Men i virkeligheden kan den positive effekt række langt ud over den isolerede gruppe af langtidsledige.

- Den effekt kan også sprede sig til andre grupper på kanten af arbejdsmarkedet som for eksempel ikkevestlige indvandrere. Vi kan også se, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er faldende, så det kan også få en positiv effekt der, siger han.

Virksomheder kan vinde

Man betragtes som langtidsledig, hvis man har været uden arbejde 80 procent af tiden det seneste år. Ifølge Erik Bjørsted er den gruppe ikke specielt eftertragtede på arbejdsmarkedet.

Men gode tider giver overskud til at hjælpe mennesker i arbejde. Det kan selvsagt betyde meget for det enkelte menneske, men det betyder også noget for samfundsøkonomien, forklarer Erik Bjørsted.

- Arbejdsløse er dyre for samfundet, så i sidste ende er det også et spørgsmål om, at Danmark får en sundere økonomi. Så kan vi trække gode ting fra et økonomisk opsving med over i dårligere tider, siger han.

Erik Bjørsted mener desuden, at virksomheder, der mangler arbejdskraft, kan få stor gevinst af at give langtidsledige en chance.

Så kan 'reserven' af langtidsledige være med til at afhjælpe den mangel på arbejdskraft, som erhvervslivet i øjeblikket er fanget i.

Mennesker skal fastholdes

Men arbejdet er ikke gjort, bare fordi en gruppe langtidsledige kommer i job. De skal også fastholdes på arbejdsmarkedet, lyder det fra cheføkonomen.

- Der skal hele tiden bygges ovenpå. Hvis man har fået nogle langtidsledige i job, som kunne have gavn af noget uddannelse, skal man se på, hvordan man motiverer dem til noget opkvalificering, siger han.

Hvis man bruger overskuddet i de gode tider til at opkvalificere folk, mener han nemlig, at mennesker på kanten af arbejdsmarkedet står med markant bedre kort på hånden, når Danmarks økonomiske situation engang ser sværere ud.

På den måde kan man undgå, at de selvsamme mennesker, man netop har hjulpet ind på arbejdsmarkedet, falder ud igen.