Business

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank for markedsmisbrug

Danske Bank har foretaget ulovlige handler med værdipapirer på vegne af sine kunder, lyder sigtelsen.

Danske Bank er blevet sigtet af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) - også kendt som Bagmandspolitiet.

Sagen drejer sig om to potentielle overtrædelser af reglerne om markedsmisbrug med værdipapirer. Det oplyser banken i en meddelelse.

Det sker på grundlag af "utilstrækkelig overvågning af transaktioner i finansielle instrumenter og markedsmanipulation som følge af visse modsatrettede handler".

Allerede 10. juni sidste år politianmeldte Finanstilsynet Danske Bank i sagen. Her vurderede tilsynet, at banken havde "sendt urigtige og vildledende signaler til markedet om udbuddet af og efterspørgslen efter en række finansielle instrumenter".

Det førte til en række påbud på området for markedsovervågning.

Kunder handlede med sig selv

Tilsynet havde opgjort et betydeligt antal modsatrettede ordrer, som Danske Bank har foretaget på vegne af sine kunder mellem august 2016 og februar 2019.

I realiteten handlede kunderne med sig selv, og derfor skiftede værdipapirerne i virkeligheden aldrig hænder. Fænomenet kaldes også også for wash trades.

Hvis en investor handler værdipapirer med sig selv, sender det falske signaler til markedet om udbud og efterspørgsel på værdipapiret.

Andre investorer kan nemlig ikke se, hvem der foretager den enkelte handel, men kun prisen, og hvor meget der handles.

Derfor kan de ifølge Finanstilsynet komme til at tro, at der er større interesse for både køb og salg af aktien, end der egentlig er.

Dermed risikerer investorer at handle på et forkert grundlag og kan i værste fald tabe penge.

Danske Bank: Ingen har lidt skade

Ifølge koncerndirektør Philippe Vollot med ansvar for compliance - overholdelse af regler - tager banken sagen meget alvorligt.

Han understreger, at Danske Bank naturligvis samarbejder med Bagmandspolitiet og deler relevant viden og materiale om sagen.

- Banken har ikke haft en tilstrækkelig markedsovervågning, og vi har derfor siden 2019 investeret betydeligt i at styrke vores overvågning af handler, systemer og kontroller og har også indført styrket forudgående kontrol af handler.

- Vi har ikke fundet tegn på forsætlige handlinger eller på, at kunder eller markedsdeltagere har lidt skade, siger han i meddelelsen.

Danske Bank risikerer at blive straffet med bøde, hvis banken bliver dømt i sagen.