Business

Nemlig.com stiller højere krav til chaufførers mindsteløn

Efter beskyldninger om underbetaling har Nemlig.com indført nye krav til underleverandører.

Onlinesupermarkedet Nemlig.com har indført en række nye krav til selskaber, som det samarbejder med om at levere varer ud til kunderne.

Det oplyser Nemlig.com i en pressemeddelelse.

Tiltagene kommer, efter at Københavns Kommune har beskyldt selskabet Intervare, som er ejet af Nemlig.com, for at underbetale flere af sine chauffører.

Nemlig.com er selv tidligere blevet afsløret i flere problematiske arbejdsforhold.

Skal sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår

Blandt de tiltag, der fra 1. juni har skullet sikre bedre forhold for chaufførerne i de selskaber, som kører varer ud for Nemlig.com, er en minimumsaflønning.

Nemlig.com kræver nu, at transportvirksomhederne aflønner deres chauffører med minimum mellem 25.000 kroner og 30.000 kroner om måneden ved en 37 timers arbejdsuge, afhængig af hvad tid på døgnet en chauffør arbejder.

Dertil skal transportvirksomhederne betale feriepenge til chaufførerne.

Herudover skal transportvirksomhederne afregne alle lovpligtige bidrag, ATP-pension og generelt sikre ordentlige løn- og arbejdsvilkår for deres ansatte herunder løn under sygdom og barsel.

Mindstepris hæves for kunderne

- Med den højere afregning til transportvirksomhederne og virksomhedernes højere aflønning af deres medarbejdere sikres nu en bedre aflønning end 3F Budoverenskomsten, der blandt andet indeholder søgne-helligdagsbetaling og særlig opsparing, siger Stefan Plenge, administrerende direktør i Nemlig.com, i pressemeddelelsen.

- Denne overenskomst er beregnet til transportvirksomheder, som blandt andet forestår udbringning af dagligvarer og måltidskasser, hvorfor transportvirksomhederne højere aflønning, end det 3F Budoverenskomsten foreskriver, vil gøre chaufførjobbet endnu mere attraktivt.

Foruden kravene til transportselskaberne har Nemlig.com også indført et nyt it-system til beregning af ruterne og dermed hvor meget tid, der skal afsættes til hver levering.

Det betyder ifølge selskabet, at der nu bliver afsat mere tid til eksempelvis aflevering i etageejendomme og kørsel i trafikerede områder.

Ifølge Nemlig.com er tiltagene delvist finansieret ved at hæve mindsteprisen for levering af varer til 19 kroner for kunderne.