Business

Sort dag for to af verdens oliegiganter kan varsle nye tider

En rapport fra 2020 estimerer, at olie og gas i 2050 vil stå for 74 procent af verdens energirelaterede CO2-udledning.

Onsdag var en sort dag for verdens oliegiganter.

Først led det hollandske olieselskab Shell et nederlag i retten, da en hollandsk domstol besluttede, at selskabet skal nedbringe sit CO2-udslip med 45 procent inden 2030. Et markant højere krav end de 20 procent, Shell selv har sat som mål.

Dernæst mistede et af verdens største energiselskaber, Exxon Mobil, to af deres bestyrelsespladser til klimaaktivister, da det lykkedes den klimavenlige kapitalfond Engine No. 1 at overtale de andre investorer til at pege på deres kandidater.

Men selvom der fra flere sider bliver lagt pres på oliebranchen for at bevæge sig i en grønnere retning, er olie-ekspert ikke i tvivl om, at olieproduktionen stadig kommer til at spille en stor rolle i de næste mange år – der skal blot tænkes i nye, mere energivenlige baner.

En politisk nødvendighed

I en rapport fra 2020 estimeres det, at olie og gas vil stå for 74 procent af verdens energirelaterede CO2-udledning i midten af dette århundrede.

Der vil stadig blive produceret olie om 40 år

Olie-ekspert Morten Hahn-Pedersen

Det har fået flere olieselskaber til at skalere ned på fossile brændstoffer, men Exxon Mobil, der har hjemme i Texas i USA, har fastholdt en strategi baseret på olie og gas.

Det kan ifølge den selvstændige olie-ekspert Morten Hahn-Pedersen, der har speciale i Nordsøaktiviteter, skyldes, at det ikke er lige så profitabelt at gå over til vedvarende energi.

- Det vil komme til at koste nogle virksomheder på bundlinjen, men det er en politisk nødvendighed uanset, hvad det koster, da det handler om deres renommé, siger han til TV 2.

Han understreger, at skiftet til en grønnere energiproduktion udspringer af det øgede fokus fra forbrugere såvel som investorer og politikere, og at energiselskaberne formentlig ikke gør det af lyst.

- Men der vil stadig blive produceret olie om 40 år, da olie indgår i mange flere produkter, end vi tror, fastslår han og henviser til plastik-, medicinal- og tøjindustrien.

Beskyldt for at misinformere om klimaforandringer

Shell, der er Europas største olieselskab, har inden afgørelsen onsdag allerede sat nogle løbende mål for at mindske sit CO2-aftryk, der i sidste ende skal kulminere i CO2-neutralitet i 2050.

Men det skal gå hurtigere, lød det fra flere kritikere og den hollandske domstol, som derfor fremskyndede deres proces.

Og hastigheden, som olieselskaber opererer med for at blive grønnere, afhænger ifølge Morten Hahn-Pedersen af presset udefra.

Et pres, som er blevet forstærket af, at Det Internationale Energiagentur (IEA) tidligere i maj sagde, at alle investeringer i nye fossile brændstofprojekter skal ophøre, hvis målsætningen fra Paris-aftalen om at begrænse de globale temperaturstigninger skal opfyldes.

Olie-eksperten er dog ikke i tvivl om, at de fleste olieselskaber gør alt, hvad de kan for at reducere deres CO2-forurening.

Noget, der dog tidligere har været sået tvivl om, da en rapport i 2019 belyste, at den amerikanske oliebranche har forsøgt at skjule sandheden om klimaforandringer for befolkningen.

Her blev især Exxon Mobil beskyldt for at have skævvredet forståelsen af klimaforandringer i USA.

Hvad sker der nu?

Hvad det her får af betydning for resten af oliebranchen er endnu uvist.

En hollandsk professor i international lov, Eric De Brabandere fra universitet i Leiden, fortæller til New York Times, at han tror, at det vil inspirere andre miljøforkæmpere til at hive virksomheder, der ikke lever op til nutidens klimaforventninger, i retten.

Han sætter dog spørgsmålstegn ved, om det reelt vil få en betydning, da Shell-afgørelsen tog udgangspunkt i Hollandsk lovgivning, som givetvis ikke gør sig gældende i andre lande.

Shell har udtalt, at de vil "appellere den skuffende domsafgørelse".

Imens har Exxons bestyrelsesformand og administrerende direktør Darren Woods udtalt, at de nye bestyrelsesmedlemmer varsler en ny tid for firmaet, og at de er klar til at påtage sig opgaven på trods af, at de har kæmpet for ikke at få Engine No. 1 valgt ind i bestyrelsen.

I skrivende stund er to ud af de i alt 12 bestyrelsesposter hos Exxon endnu ikke afgjorte, men Engine No. 1 kan vinde én plads mere og dermed komme til at udgøre en fjerdedel af bestyrelsen.