Business

Dansk økonomi klarer sig bedre end eksperterne drømte om for et år siden

2020 var ikke så ringe for dansk økonomi som tidligere antaget, men er det værste år siden finanskrisen.

Coronakrisen var ikke helt så hård ved dansk økonomi i 2020 som tidligere antaget, men det ændrer ikke ved, at året var det værste siden finanskrisen.

Ifølge en revideret opgørelse fra Danmarks Statistik skrumpede dansk økonomi med 2,7 procent sidste år. Tallet dækker over udviklingen i dansk bruttonationalprodukt, BNP.

Faldet var tidligere opgjort til 3,3 procent. Derudover offentliggjorde Danmarks Statistik i starten af året et estimat, der viste en tilbagegang på 3,7 procent i 2020.

Trods faldet, er det dog værd at bemærke, at Danmarks økonomi kommer bedre igennem 2020 end blandt andet Finansministeriet og Nationalbanken turde drømme om for et år siden.

Dengang havde man regnet på tre scenarier, alt efter krisens længde og omfang, og her forventede man i det mildeste scenarie et fald i BNP på tre procent.

Langt bedre end frygtet

Hos Arbejdernes Landsbank kalder cheføkonom Jeppe Juul Borre det positivt, at tilbagegangen i dansk økonomi har været mindre end tidligere beregnet.

- Selv om sidste år er fortid, så er det ekstremt glædeligt, da det betyder, at det tager kortere tid at lappe det hul, som coronakrisen har efterladt på dansk økonomi.

- Vi forventer, at økonomien er tilbage på fuld højde, med hvor den slap, i løbet af andet halvår af 2021.

- Det skyldes det mildere slag end ventet sidste år samt forventning om markant økonomisk fremgang over de kommende kvartaler, siger han i en kommentar.

Det er helt normalt, at BNP-tallene bliver revideret flere gange. Det skyldes, at der løbende kommer mere data, som ændrer billedet.

Hvad er bnp?

  • Bnp står for bruttonationalprodukt, og tallet fortæller, om dansk økonomi vokser eller skrumper. 
  • Bnp er et lands samlede offentlige og private produktionsresultat over en periode, oftest et år eller et kvartal. Bnp er med andre ord et mål for aktivitetsniveauet i økonomien.
  • FN har opstillet nogle kriterier for opgørelsen af Bnp, og da man følger disse i de fleste lande, bliver det muligt at sammenligne de enkelte landes økonomier med hinanden.

Kilde: Danmarks Statistik

Det er også årsagen til den seneste ændring, der er baseret på momsindberetninger fra virksomhederne.

Tallene har været forsinket, fordi fristerne for at indbetale blev udsat sidste år for at give virksomhederne luft i økonomien.

Tallene bliver brugt til at beregne, hvor stort et salg virksomhederne har, og nu hvor der er kommet flere tal, når Danmarks Statistik frem til, at salget har været højere end tidligere beregnet.

Selv om BNP-tallet er blevet opjusteret flere gange, ændrer det ikke ved, at man skal helt tilbage til finanskrisen i 2009 for at finde et ringere år for dansk økonomi. Dengang skrumpede BNP med 4,9 procent.

Ifølge Las Olsen, cheføkonom i Danske Bank, betyder dagens opjustering af de danske BNP-tal, at Danmark nu er det nordiske land, der har klaret sig bedst gennem krisen. Det skriver han på Twitter

I en analyse skriver Danmarks Statistik, at bare tre brancher står bag størstedelen af faldet i dansk økonomi.

Det drejer sig om hoteller og restauranter, transportbranchen samt kultur og fritid, der stod bag tre fjerdedel af den samlede nedgang i den danske økonomi sidste år.